Oferta pracy

GIS Analyst

SatRevolution S.A.O firmie

SatRevolution S.A.

Stabłowicka 147

Wrocław

SatRevolution S.A. is the first Polish company of new technologies, specializing in the design and serial production of artificial satellites for the needs of international space agencies and other entities from the private and public sectors. SatRevolution also conducts research on other solutions in the field of space technologies.
 
We are currently looking for people for the position:

GIS Analyst

Position description:

 • Creation and development of solutions based on satellite images,
 • Working with satellite data sets,
 • Creating and updating project documentation,
 • Participation in thematic conferences.

Requirements:

 • Higher education,
 • Practical knowledge of GIS and ETL tools,
 • Knowledge of basic algorithms of computer vision, image processing and ML,
 • Commitment and creativity,
 • Accuracy and good organization of work,
 • Knowledge of English (minimum B2),
 • Programming skills (Python/C/C++) are welcome.

We offer candidates:

 • Stable employment based on an employment contract
 • Possibility of development in a Polish company with a global reach
 • Development of technologies used in the space industry
 • Possibility of promotion and personal development
 • Fully equipped stand
 • Social package and food package (breakfasts and dinners)
 • Healthcare
 • A friendly and unique atmosphere

More on our website: http://www.satrevolution.com/pl

If you are interested, please send your application documents (CV) using the Apply now button.

Please be advised that we will contact only selected candidates.
 

Prosimy o umieszczenie w życiorysie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, KRS 0000635795, NIP PL 8943081944, Regon 364960301.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie:

1) art. 6 ust. 1 b) RODO czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 a) RODO czyli Twoja zgoda w przypadku podania przez Ciebie danych innych niż określone w ogłoszeniu jako obowiązkowe oraz gdy chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane do celów przyszłych rekrutacji.

Obowiązek podania danych:

Nie masz prawnego obowiązku podawania swoich danych osobowych. Jeśli jednak chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji, niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez 1 rok, chyba, że w wyniku rekrutacji zawrzemy z Tobą umowę.

Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody). Masz też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Informujemy, że Administratorem danych jest SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy