Ta oferta pracy jest nieaktualna od 153 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

GL Accountant

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 2019-01-17

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Mexichem Shared Services Europe Ltd. is part of Mexichem Group which is known for operational excellence, relentless innovation and a result-driven culture. Today Mexichem is a leading provider of products and solutions across multiple sectors of industry and commerce, from construction and infrastructure to agriculture, healthcare, transportation, telecommunications, energy and more.

  Mexichem Shared Services Europe Ltd. (MSSE) has been providing accounting, reporting, IT business application, master data, procurement, compliance and internal audit services around Europe for Group companies since 2013.

  More details about Mexichem Shared Services Europe Ltd. can be found at https://mexichemssc.com/

  We are looking for the Candidates for the position of:
  GL Accountant

  Workplace: Poznań, Marcelińska 90


  Key responsibilities:

  • End of month activities (accruals, journal entries, prepayments, accounts revaluation and reclassification)
  • Fixed Assets (depreciation, activation, liquidation)
  • VAT declarations, Intrastat, SAF files
  • Accounts reconciliation
  • Financial statement
  • Transfer pricing
  • Cooperation with Local Organizations
  • Cooperation with other teams in the shared service center

  Requirements:

  • Bachelor's or Master degree in Finance & Accounting
  • Experience in a similar function, preferably in SSC environment
  • Very good knowledge of English
  • Good knowledge of MS Office package (Excel, Power Point, Word)
  • Knowledge of SAP will be an asset
  • Excellent organization, problem solving and attention to details skills
  • Communication and interpersonal skills

  What do we offer:

  Interesting and challenging job
  Opportunity to take part in an interesting projects
  Friendly working atmosphere
  After probationary period we offer unlimited time contracts
   
  Quarterly bonus based on achievement
  Extensive benefit package (including private healthcare and Multisport card)

  Internal and external trainings
  Position with opportunity for further development
   

  If you are interested, please apply sending your CV by clicking on the "Apply" button.

  Prosimy o dołączenie klauzuli (najedź myszką, by wyświetlić):
  INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY
   
  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Mexichem Shared Services Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 (dalej: Administrator).
   
  Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w Mexichem Shared Services Europe Sp. z o.o.
  Rodzaj danych osobowych, które przetwarzamy, podczas procesu rekutacyjnego, obejmują:
  a)    Dane identyfikacyjne i dane kontaktowe - w tym imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe, płeć, data urodzenia, obywatelstwo/narodowość, dokumenty krajowe (takie jak dowód osobisty/paszport, numer(y) ubezpieczenia społecznego).
  b)    Historia zatrudnienia - np. poprzedni pracodawcy oraz nazwy stanowisk.
  c)    Informacje ogólne - takie jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz inne szczegóły zawarte w CV (które mogą zawierać szczegóły dotyczące członkostwa lub interesów stanowiących poufne dane osobowe), zapisy i referencje dotyczące zatrudnienia.
  d)    Dane dotyczący osoby wystawiającej referencje (w tym ich imię i nazwisko, dane kontaktowe, informację o pracodawcy i stanowisku).
  e)    Szczegóły dotyczące wizy i pozwolenia na pracę.
  f)     Poprzednie aplikacje/stanowiska (informacje dotyczące wcześniejszych aplikacji do Grupy Spółki i/lub poprzednich historii zatrudnienia w Grupie Spółki).
  g)    Inne informacje związane z procesem rekrutacyjnym związanym z oceną kompetencji, ćwiczenia i wywiady.


  Twoje dane osobowe przetwarzamy, gdy:
  a)    jest to niezbędne do wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
  b)    wyrazisz na to dobrowolną zgodę na warunkach wskazanych w RODO i Kodeksie Pracy (np. Twój wizerunek, zainteresowania);
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie, a także nie może powodować wobec Ciebie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
  c)    mamy na to prawnie uzasadniony interes, np. w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Tobą a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   
  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe ujawniamy podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi prawne, dostawcom systemów informatycznych oraz spółkom z grupy kapitałowej Mexichem, zlokalizowanych także spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych.
  Możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR zlokalizowanym także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na podstawie standardowych klauzul umownych lub programu "Tarcza Prywatności".
  Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 6.
  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 24 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
   
  Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

  Posiadasz prawo żądania:
  a)    dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  b)    ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  c)     ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  d)    ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  e)    przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Jak możesz realizować swoje prawa?

  W każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w pkt.2 lit. a kontaktując się na adres e-mail: [email protected] Prawa, o których mowa w pkt. 5 możesz realizować poprzez wskazanie swoich żądań wraz z przesłaniem na adres e-mail: [email protected]
   
  Czy masz prawo skargi?

  Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
   
  Czy podlegasz profilowaniu?

  Twoje dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
   
  Jakie zgody dołączyć do aplikacji?

  Przetwarzanie niektórych danych osobowych (np. wizerunek czy zainteresowania) wymaga Twojej dobrowolnej zgody. Pamiętaj o dołączeniu klauzuli „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Mexichem Shared Services Europe Sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji”
  W przypadku gotowości do udziału w przyszłych rekrutacjach Twoja zgoda jest także niezbędna: „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Mexichem Shared Services Europe Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.