Oferta pracy

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Główna Księgowa/Główny Księgowy

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MOTŁAWA" sp. z o.o.O firmie

 • Szczygla 1
  Gdańsk, pomorskie
 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 1 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MOTŁAWA" sp. z o.o.

Szczygla 1

Gdańsk

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MOTŁAWA" sp. z o.o.

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Miejsce pracy: Gdańsk

Opis Stanowiska:

 1. prowadzenie pełnej księgowości Spółki oraz wspólnoty mieszkaniowej, dokumentacji i rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, weryfikacja i rozliczenie przepływów finansowych,
 3. aktywne monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości,
 4. rozliczanie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, list płac i innych występujących w Spółce,
 5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych, ZUS i innych rozliczeń na potrzeby Spółki i wspólnoty mieszkaniowej,
 6. kontrola i księgowanie faktur oraz innych dokumentów związanych z działalnością Spółki,
 7. sporządzanie VAT i JPK Spółki,
 8. sporządzanie rocznego planu przychodów i kosztów Spółki, sprawozdań finansowych, raportów i analiz na potrzeby Zarządu,
 9. nadzór merytoryczny nad kontrolą dokumentów, ich dekretacją i księgowaniem,
 10. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 11. uzgadnianie sald kont w ramach okresowego zamknięcia ksiąg,
 12. współpraca z zarządzaną przez Spółkę wspólnotą mieszkaniową, z bankami, kontrahentami, audytorami, instytucjami zewnętrznymi i organami podatkowymi,
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczeń międzyokresowych,
 14. rozliczenie realizowanych przez Spółkę inwestycji,
 15. współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy opracowaniu wniosków o udzielenie kredytu oraz obsłudze kredytów,
 16. sporządzanie informacji w formie sprawozdań zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne (Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie),
 2. co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości na stanowisku głównego księgowego lub podobnym,
 3. biegła znajomość obowiązujących przepisów podatkowych, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,  ustawy o rachunkowości, ustawy o własności lokali, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jak i ustaw związanych z budownictwem mieszkaniowym , kodeksu spółek handlowych,
 4. znajomość tematyki kadrowo - płacowej i ZUS,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie może być karany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie może być  prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. biegła obsługa systemu operacyjnego Windows, dobra obsługa programu Microsoft Office, znajomość programów: Symfonia, Płatnik,
 9. bardzo dobra organizacja pracy,
 10. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, komunikatywność,
 11. obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, potwierdzone KRK,
 7. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. Zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. wsparcie zespołu we wdrożeniu w nowe obowiązków,
 4. narzędzia niezbędne do pracy,
 5. benefity pozapłacowe (ubezpieczenie, pakiet Multi Sport),
 6. szkolenia pracownicze.

Zainteresowanych Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 01.10.2020 r. klikając w przycisk aplikowania lub za pośrednictwem poczty na adres:
ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk.


Główna Księgowa/Główny Księgowy

Opis Stanowiska:

 1. prowadzenie pełnej księgowości Spółki oraz wspólnoty mieszkaniowej, dokumentacji i rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, weryfikacja i rozliczenie przepływów finansowych,
 3. aktywne monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości,
 4. rozliczanie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, list płac i innych występujących w Spółce,
 5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych, ZUS i innych rozliczeń na potrzeby Spółki i wspólnoty mieszkaniowej,
 6. kontrola i księgowanie faktur oraz innych dokumentów związanych z działalnością Spółki,
 7. sporządzanie VAT i JPK Spółki,
 8. sporządzanie rocznego planu przychodów i kosztów Spółki, sprawozdań finansowych, raportów i analiz na potrzeby Zarządu,
 9. nadzór merytoryczny nad kontrolą dokumentów, ich dekretacją i księgowaniem,
 10. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 11. uzgadnianie sald kont w ramach okresowego zamknięcia ksiąg,
 12. współpraca z zarządzaną przez Spółkę wspólnotą mieszkaniową, z bankami, kontrahentami, audytorami, instytucjami zewnętrznymi i organami podatkowymi,
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczeń międzyokresowych,
 14. rozliczenie realizowanych przez Spółkę inwestycji,
 15. współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy opracowaniu wniosków o udzielenie kredytu oraz obsłudze kredytów,
 16. sporządzanie informacji w formie sprawozdań zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne (Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie),
 2. co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości na stanowisku głównego księgowego lub podobnym,
 3. biegła znajomość obowiązujących przepisów podatkowych, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,  ustawy o rachunkowości, ustawy o własności lokali, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jak i ustaw związanych z budownictwem mieszkaniowym , kodeksu spółek handlowych,
 4. znajomość tematyki kadrowo - płacowej i ZUS,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie może być karany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie może być  prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. biegła obsługa systemu operacyjnego Windows, dobra obsługa programu Microsoft Office, znajomość programów: Symfonia, Płatnik,
 9. bardzo dobra organizacja pracy,
 10. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, komunikatywność,
 11. obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, potwierdzone KRK,
 7. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 8. Zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/1 etatu,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. wsparcie zespołu we wdrożeniu w nowe obowiązków,
 4. narzędzia niezbędne do pracy,
 5. benefity pozapłacowe (ubezpieczenie, pakiet Multi Sport),
 6. szkolenia pracownicze.

Zainteresowanych Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 01.10.2020 r. klikając w przycisk aplikowania lub za pośrednictwem poczty na adres:
ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk.

Ogłoszenie archiwalne