Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin ZielarskichO firmie

 • Poznań

  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • menedżer

Twój zakres obowiązków

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

• Całokształtu gospodarki finansowej Instytutu prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i rachunkowości.

• Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.

• Dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

• Terminowego i rzetelnego sporządzania sprawozdań finansowych.

• Nadzoru nad poprawnością rozliczeń podatkowych, odpowiedzialność za sporządzanie deklaracji podatkowych.

• Współpracy z instytucjami zewnętrznymi: banki, GUS oraz z organami podatkowymi.

• Nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad Działem Finansowo – Księgowym.

Nasze wymagania

 • Ukończone wyższe studia ekonomiczne II stopnia ( magisterskie ) - kierunek: rachunkowość / finanse.

 • Posiadanie co najmniej 5 – letniej praktyki na stanowisku kierowniczym w księgowości, preferowane stanowisko Głównego Księgowego.

 • Posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych.

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 • Niekaralność za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

 • Posiadanie znajomości prawa podatkowego, handlowego i ustawy o rachunkowości.

 • Umiejętność sporządzania deklaracji CIT, VAT, PIT oraz sprawozdań GUS, bankowych.

 • Posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

 • Znajomość rozliczeń projektów obejmujących badania naukowe/prace rozwojowe i inne, finansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę lub ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 • Systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 • Gotowość do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Praktyczna znajomość pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych.

 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

 • Zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 • Możliwość pracy zdalnej, pracy w trybie hybrydowym.

O nas

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,

interdyscyplinarna jednostka badawcza o znaczeniu międzynarodowym,

zajmująca się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem

naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk „Aplikuj”.

Informujemy, że w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Głównego Księgowego / Główną Księgową w okresie trwania stosunku pracy w Instytucie obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej określony w odrębnej umowie.

Przed zawarciem umowy o pracę zakwalifikowany kandydat powinien dostarczyć aktualne Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk „Aplikuj”.

Kliknięcie przycisku „Aplikuj” oznacza, ze wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 71 B dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.