Oferta pracy

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Raben Logistics Polska sp. z o.o.O firmie

Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Zbożowa 1

Robakowo (pow. poznański)

Dołączysz do fantastycznego zespołu, z którym podzielisz się swoją ekspercką wiedzą. Razem będziecie inicjować i wdrażać ekscytujące projekty oraz świętować wspólne sukcesy.
Główna Księgowa/Główny KsięgowyNumer ref.: | Nr ref.: RLP/GK/0521

Dołączając do nas, zyskasz:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole międzynarodowej organizacji, dużą samodzielność w działaniu
 • Możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnym Pionie Finansów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Kafeteryjny pakiet benefitów, ubezpieczenie na życie i zdrowotne
 • Wysoką kulturę organizacyjną
 • Przyjazną atmosferę w zgranym i profesjonalnym zespole

Sprawdzisz się w:

 • Nadzorze merytorycznym i organizacyjnym nad działem księgowości (ok 20 osób w dziale)
 • Nadzorze nad prawidłowym obiegiem dokumentów oraz procesami księgowymi
 • Zapewnieniu odpowiedniej kontroli wewnętrznej w procesach księgowo-finansowych
 • Sporządzaniu sprawozdań finansowych i pakietów sprawozdawczych według standardów IFRS i PSR
 • Nadzorze nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, w tym zgodności procesów w wymogami prawa
 • Przygotowywaniu sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych
 • Kontakcie i współpracy z instytucjami zewnętrznymi (US, NBP, audytorzy sprawozdań finansowych)

Działaj z nami, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe z obszaru rachunkowości, finansów, ekonomii, podatków lub kierunku pokrewnego
 • Posiadasz doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego, menedżera zarządzającego Działem Księgowości
 • Posiadasz znajomość przepisów prawa podatkowego, rachunkowego i IFRS
 • Masz nastawienie na wspieranie operacji oraz ciągłą optymalizację procesów
 • Posiadasz znajomość języka angielskiego w stopniu min. średniozaawansowanym
 • Mile widziane kwalifikacje finansowe np. Biegły Rewident, ACCA

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi osobowymi wraz z polskimi Spółkami Grupy Raben, wymienionymi na stronie: https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci/
zwanymi dalej Współadministratorami w celu prowadzenia rekrutacji. Razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że Spółka ogłaszająca rekrutację jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, zaś jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych, jeżeli przekazujesz nam dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany w kodeksie pracy,
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, w związku z potrzebą oceny Twoich umiejętności i zdolności, niezbędnych na danym stanowisku.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy konieczne do realizacji rekrutacji.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu odwołania zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
 
Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach procesu rekrutacji, tj. dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy innych systemów informatycznych wspierających przedmiotowy proces.
 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy: [email protected] lub tradycyjnie wykorzystując nasz adres korespondencyjny. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Prosimy o dołączenie klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli (opcjonalnie):
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Grupę Raben.”
Mamy drive do rozwoju!


To wszystko dzięki grze zespołowej! Magazynierzy troszczą się o fachowe przeładunki i opiekują się towarem naszych Klientów w magazynach, Dyspozytorzy organizują dostawy, Specjaliści dbają o sprawny i przyjazny kontakt z Klientami, a Kierowcy docierają z zamówionym towarem do najdalszych zakątków Europy – wszyscy mamy wpływ na to, że Raben Logistics Polska nieustannie porusza rzeczy we właściwym kierunku.

Szukamy wyzwań
i nowych możliwości.
Dzielimy się wiedzą
by działać sprawniej.
Każdy z nas
ma wpływ na wyniki.
Inspirujemy się nawzajem.

Ogłoszenie archiwalne