Główna Księgowa / Główny Księgowy

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Kierownik
 • Pełny etat
 • 21.06.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 21.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Whoohoo jest międzynarodowym ekspertem w zakresie rekrutacji i contractingu inżynierów, specjalistów i menedżerów.

  Od 30 lat poszukujemy kandydatów głównie dla branży inżynieryjnej, finansowej, budowlanej, produkcyjnej, IT oraz BPO/SSC.

  Whoohoo posiada obecnie 30 oddziałów, zlokalizowanych w 4 krajach i zatrudnia 4 000 osób. Wrocławski zespół Whoohoo Poland tworzy 11 konsultantów, posiadających duże doświadczenie w procesach rekrutacyjnych na stanowiska menedżerskie i eksperckie. Z powodzeniem realizujemy projekty dla klientów na terenie całego kraju.

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Miejsce pracy: Wrocław

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie rachunkowości finansowej spółki zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi,
  • kształtowanie polityki spółki w zakresie rachunkowości,
  • opracowywanie planu kont wg standardów sprawozdawczych, wymogów prawa oraz zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa,
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych w oparciu o dostępne dane,
  • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych i księgowych,
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi – w tym m.in. z US, ZUS, banki, GUS,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych (w tym VAT, CIT), według obowiązujących standardów,
  • raportowanie do centrali firmy,
  • przestrzeganie zasad gospodarki finansowej określonej obowiązującymi przepisami,
  • nadzór, koordynacja i kontrola działalności wykazanych w schemacie organizacyjnym komórek sprawujących obsługę finansowo-księgową przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi stosownie do udzielonych pełnomocnictw,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
   z obowiązującymi przepisami,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
   dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
  • analiza stanu i wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie rocznych planów finansowych i przedkładanie ich do
   zatwierdzenia,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i podatkowej,
  • operacyjne zarządzanie zespołem,
  • wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, zwalniania i awansowania pracowników
   finansowo-księgowych i aktualizowanie ich zakresów obowiązków,
  • współpraca z innymi działami dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa,
  • dbałość o sprawny przepływ informacji, dobrą komunikację i relacje w spółce.

   Oczekiwania:

  • doświadczenie w pracy w spółce notowanej na giełdzie,
  • doświadczenie w pracy w ramach grupy kapitałowej,
  • pełna księgowość,
  • rozszerzona sprawozdawczość,
  • znajomość standardów SOX,
  • doświadczenie przy wdrażaniu SOX,
  • znajomość programu Navision będzie atutem,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:

  • umowa na zastępstwo, okres 18 miesięcy,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • pracę w innowacyjnej, międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • nowoczesne, komfortowe biuro,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • ubezpieczenie grupowe,
  • transport firmowy,
  • lekcje angielskiego
                                     Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 14986