Oferta pracy

Główna/y Księgowa/y

KilargoO firmie

 • Kilargo Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź

  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer

Jesteśmy wiodącym producentem i sprzedawcą lodów w Polsce!

Dwie główne gałęzie działalności Kilargo Sp. z o. o. to sprzedaż marek własnych produkowanych na zamówienie sieci handlowych oraz naszego brandu Augusto. Nasze produkty są obecne w całej Europie, północnej i środkowej Afryce oraz Ameryce Południowej.

Zobacz nas! https://www.youtube.com/watch?v=V27iT8otwcs

 

Drogi Kandydacie, jeśli przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji, będziesz miał okazję pracować w dynamicznej firmie, która jest niekwestionowanym liderem w produkcji lodów.

Aktualnie poszukujemy osoby chcącej podjąć wyzwanie na stanowisku:

Główna/y Księgowa/y

Zadania:

 

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości,
 • nadzór nad dokumentacją cen transferowych,
 • bieżąca analiza i uzgadnianie sald kont księgowych, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • nadzór nad rzetelną i kompletną ewidencją zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • księgowanie dokumentów,
 • nadzór nad funkcjonowaniem działu księgowości,
 • sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki raz sprawozdań na potrzeby zewnętrznych instytucji (GUS, NBP),
 • przygotowanie bieżących i okresowych raportów oraz zestawień na potrzeby kadry zarządzającej,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (organami podatkowymi, audytorami itp.),
 • nadzór nad prawidłową pracą całego zespołu działu finansowo-księgowego.

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, w zakresie pełnej księgowości,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, szczególnie MS Excel,
 • znajomość programu typu ERP, znajomość Microsoft AX będzie dodatkowym atutem,
 • aktywny udział w pracach nad optymalizacją systemu ERP oraz inicjowanie rozwiązań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole, nastawienie na rozwiązywanie problemów, komunikatywność,
 • sprawna organizacja swojej pracy, odpowiednia organizacja pracy zespołu i odpowiedzialność za terminową realizację zadań,
 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność efektywnego działania pod presją czasu,
 • Znajomość tematyki SSE będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń dodatkowych,
 • możliwości rozwoju,
 • wynagrodzenie adekwatne do podsiadanych kwalifikacji i kompetencji,
 • pakiet benefitów: karta Multisport, ubezpieczenie na życie.

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym (KRS: 7582 7) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. 

Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym (KRS: 7582 7) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

 1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym przy ul. Torowej 13, 95-082 Dobroń (KRS: 0000075827).
 2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.
 3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) [art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”].
 4. Przysługuje Pani/Panu:
  - prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - prawo do przenoszenia danych;
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle Pierwszym.
 6. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świadczenia usług; inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Kilargo Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kilargo Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne