Oferta pracy

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest Invicta Management Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul.Polnej 64. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Pani/a dane przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i/lub na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/a kandydatury.

Wysyłając do Invicta Management zgłoszenie aplikacyjne poprzez Aplikuj lub w inny sposób zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym w celu udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jednocześnie informujemy, że Invicta Management Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za proces rekrutacji na potrzeby pozostałych Spółek Invicta tj. Invicta Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. zo.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o.

W związku z tym baza Kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne bez wskazania konkretnego stanowiska lub wyrazili zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych ma charakter wspólny - Kandydat będzie brany pod uwagę w ramach wszystkich rekrutacji organizowanych przez Spółki Invicta (Spółki Invicta są jej współadministratorami).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/i wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przechowujemy do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub, w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat, licząc od dnia złożenia aplikacji z danymi.

Dostęp do Pani/a danych mogą posiadać dostawcy rozwiązań informatycznych wspierający proces rekrutacji oraz pracownicy Spółek Invicta uczestniczący bądź odpowiedzialni za procesy rekrutacyjne. Pani/a dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. Wszystkie powyższe czynności można wykonać poprzez przesłanie z adresu e-mail podanego w dokumentach aplikacyjnych stosownej wiadomości na adres [email protected] W razie dodatkowych pytań do Pani/a dyspozycji pozostaje nasz Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest poprzez skrzynkę [email protected] Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do Prezesa

Invicta

Główna/y Księgowa/y

InvictaO firmie

Invicta

Polna 64

Sopot

GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y
Miejsce pracy: Sopot

Czym będziesz się zajmować?

 • Prowadzeniem i weryfikacją ksiąg rachunkowych spółek Grupy zgodnie
  z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 • Sporządzaniem sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
 • Sporządzaniem informacji finansowych z zakresu rachunkowości i obciążeń podatkowych dla Zarządu,
 • Sporządzaniem i przesyłaniem sprawozdań GUS,
 • Optymalizacją procesów księgowych i poszukiwaniem usprawnień oraz automatyzacji pracy,
 • Aktualizacją polityki rachunkowości,
 • Bieżącą kontrolą rozliczeń podatkowych, sporządzaniem deklaracji podatkowych i ich podpisywaniem,
 • Prowadzeniem ewidencji środków trwałych,
 • Nadzorem nad księgowaniem operacji związanych z realizowanymi projektami unijnymi,
 • Nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • Współpracą z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki) oraz Biegłym Rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych spółek,
 • Bezpośrednią współpracą z Dyrektorem Finansowym oraz Działem Controllingu.

Poszukujemy osoby, która:

 • Posiada minimum 5-letnie doświadczenia na adekwatnym stanowisku,
 • Jest otwarta na zmiany i pozytywnie nastawiona do życia i ludzi
 • Posiada wysokie zdolności komunikacyjne,
 • Doskonale zna zasady rachunkowości oraz przepisy podatkowe,
 • Posiada wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości lub inne wyższe
  i ukończony kurs dla kandydatów na głównych księgowych,
 • Posiada doświadczenie w zakresie konsolidowania sprawozdań finansowych oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • Posiada doświadczenie w zakresie księgowości projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,
 • Na bieżąco podnosi kwalifikacje poprzez bieżącą lekturę prasy fachowej oraz szkolenia,
 • Ma innowacyjne podejście do zarządzania pracą własną i rozwojem podległego zespołu,
 • Swobodnie porusza się po systemach finansowo-księgowych oraz programie excel – znajomość systemu ERP XPERTIS będzie dodatkowym atutem,
 • Jest samodzielna i zaangażowana oraz potrafi angażować zespół.

Co oferujemy?

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 • Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole w firmie o bardzo dobrej pozycji na rynku,
 • Przyjazną i dynamiczną atmosferę pracy sprzyjającą rozwojowi zawodowemu,
 • Pakiet badań laboratoryjnych, dofinansowane pakiety med. i karty Multisport
 • Eventy zespołowe i firmowe oraz możliwość dołączenia do firmowej drużyny sportowej – INVICTA Power Team.

Wszystkim kandydatom gwarantujemy dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez Invicta Management Sp. zo.o., oraz Spółki Grupy Invicta dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych osobowych, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania.

GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y

Czym będziesz się zajmować?

 • Prowadzeniem i weryfikacją ksiąg rachunkowych spółek Grupy zgodnie
  z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 • Sporządzaniem sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
 • Sporządzaniem informacji finansowych z zakresu rachunkowości i obciążeń podatkowych dla Zarządu,
 • Sporządzaniem i przesyłaniem sprawozdań GUS,
 • Optymalizacją procesów księgowych i poszukiwaniem usprawnień oraz automatyzacji pracy,
 • Aktualizacją polityki rachunkowości,
 • Bieżącą kontrolą rozliczeń podatkowych, sporządzaniem deklaracji podatkowych i ich podpisywaniem,
 • Prowadzeniem ewidencji środków trwałych,
 • Nadzorem nad księgowaniem operacji związanych z realizowanymi projektami unijnymi,
 • Nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • Współpracą z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki) oraz Biegłym Rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych spółek,
 • Bezpośrednią współpracą z Dyrektorem Finansowym oraz Działem Controllingu.

Poszukujemy osoby, która:

 • Posiada minimum 5-letnie doświadczenia na adekwatnym stanowisku,
 • Jest otwarta na zmiany i pozytywnie nastawiona do życia i ludzi
 • Posiada wysokie zdolności komunikacyjne,
 • Doskonale zna zasady rachunkowości oraz przepisy podatkowe,
 • Posiada wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości lub inne wyższe
  i ukończony kurs dla kandydatów na głównych księgowych,
 • Posiada doświadczenie w zakresie konsolidowania sprawozdań finansowych oraz dokonywania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • Posiada doświadczenie w zakresie księgowości projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,
 • Na bieżąco podnosi kwalifikacje poprzez bieżącą lekturę prasy fachowej oraz szkolenia,
 • Ma innowacyjne podejście do zarządzania pracą własną i rozwojem podległego zespołu,
 • Swobodnie porusza się po systemach finansowo-księgowych oraz programie excel – znajomość systemu ERP XPERTIS będzie dodatkowym atutem,
 • Jest samodzielna i zaangażowana oraz potrafi angażować zespół.

Co oferujemy?

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 • Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole w firmie o bardzo dobrej pozycji na rynku,
 • Przyjazną i dynamiczną atmosferę pracy sprzyjającą rozwojowi zawodowemu,
 • Pakiet badań laboratoryjnych, dofinansowane pakiety med. i karty Multisport
 • Eventy zespołowe i firmowe oraz możliwość dołączenia do firmowej drużyny sportowej – INVICTA Power Team.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez Invicta Management Sp. zo.o., oraz Spółki Grupy Invicta dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych osobowych, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania.

Wszystkim kandydatom gwarantujemy dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne