Oferta pracy

Główna/y Księgowa/y

METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.O firmie

METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.

Taborowa 4

Warszawa

Metrona Polska należy do wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie ewidencji i rozliczania kosztów ciepła oraz wody. Metrona Polska zdobyła pozycję wiodącego przedsiębiorstwa pod względem technologicznym poprzez stosowanie innowacyjnych technologii rejestracji i odczytu danych pomiarowych.


Obecnie do naszej Centrali na Ursynowie w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

Główna/y Księgowa/y

Opis stanowiska:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie i optymalizacja okresowych raportów sprawozdawczych,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi,
 • zarządzanie płynnością finansową spółki,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki magazynowej,
 • współpraca z działem controllingu,
 • współpraca z bankami i audytorami,
 • nadzór nad prowadzeniem kasy,
 • sprawne zarządzanie pracą podległego zespołu.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse i rachunkowość),
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • biegła znajomość przepisów rachunkowości i podatków,
 • znajomość programów MS Office i programów księgowych,
 • dobra organizacja pracy i rzetelność,
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu,
 • wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i zarządcze.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju
 • realny wpływ na funkcjonowanie spółki
 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • benefity (opieka medyczna, fitness)


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o wpisanie poniższej klauzuli:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego* ) i przyszłych rekrutacji *)zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Taborowa 4; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: [email protected] - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych (2 lata), chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taborowa 4.
 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: [email protected], lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.
 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu Pani/Pana udziału w obecnie przeprowadzanym procesie rekrutacyjnym, oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.
  Przetwarzanie w powyższym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), ewentualnie, niezależnie od wyrażonej zgody, w celu dochodzenia roszczeń/obrony praw. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń/obrony praw (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
 2. Przekazane nam dane osobowe będą udostępnione podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora usługi: prawne, BHP, pocztowe itp. oraz inne związane z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Przekazane nam dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 2 lat. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń/realizacji praw.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: j.w., na e-mail: [email protected]
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji i rozpatrzenia złożonej oferty.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami mailowo lub telefonicznie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy