HR Line

Główny/a Księgowy/a

HR LineO firmie

 • Gdańsk, Gdynia, Sopot

 • Ważna jeszcze 19 dni
  12 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Dla naszego Klienta poszukujemy profesjonalnie przygotowanej osoby na stanowisko:

Główny/a Księgowy/a
Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia, Sopot


Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada za politykę rachunkowości oraz politykę podatkową spółki.

W zakres obowiązków wchodzić będzie między innymi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami rachunkowymi oraz podatkowymi,
 • Zarządzanie kilkuosobowym zespołem,
 • Kontrola prawidłowości dokumentacji pod kątem bilansowym i podatkowym,
 • Zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Monitorowanie zmian w podatkach i standardach rachunkowych oraz ich implementację,
 • Nadzór nad sprawami kadrowo-płacowymi,
 • Zarządzanie płynnością spółki oraz bieżącymi płatnościami,
 • Przygotowanie raportów finansowych dla zarządu firmy, w tym raportów dla centrali w Niemczech,
 • Współpraca z instytucjami (US, Banki, Audytorzy).

Umiejętności, których potrzebujesz:

 • Wiedza z zakresu rachunkowości (w tym przygotowywania sprawozdań finansowych) i przepisów podatkowych,
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
 • Znajomość zagadnień ustawy o rachunkowości, środków trwałych i obowiązujących przepisów podatkowych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Umiejętność prezentacji rozwiązań dla Zarządu,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu bardzo dobrym – warunek konieczny,
 • Proaktywności, przejmowania inicjatywy i otwartości na zmiany,
 • Budowania skutecznego zespołu przy zachowaniu przyjaznej atmosfery,
 • Umiejętności wyznaczania priorytetów.

Kultura pracy naszego Klienta

Nasz Klient świadczy usługi w obszarze logistyki/spedycji międzynarodowej. Firma ciągle się rozwija i zwiększa swój udział w rynku w Polsce. W firmie pracownicy pracują przez wiele lat, jest niska rotacja i fluktuacja kadr. Zatrudniony pracownik otrzymuje duże wsparcie oraz uczestniczy w całym systemie szkoleń podnoszących kwalifikacje. Kultura organizacji nastawiona jest na otwartą, przyjazną współpracę i partnerstwo. Płaska struktura organizacyjna sprzyja wymianie informacji i szybkiemu podejmowaniu kluczowych decyzji. Stanowisko podlega bezpośrednio pod Prezesa Zarządu w Polsce.

 

Oferta:

Na tym stanowisku nasz Klient oferuje bardzo dobre warunki pracy, komfortową przestrzeń biurową, narzędzia niezbędne do realizacji zadań, szkolenia wstępne poza granicami kraju oraz wynagrodzenie adekwatne do tego stanowiska oraz wyników. Współpraca w oparciu o umowę o pracę. Dodatkowo pakiet benefitów pozapłacowych (karta multisport, dofinansowanie do nauki języka).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez HR LINE Magdalena Kozłowska ul. Świętokrzyska 126/22, 80-180 Gdańsk na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez HR LINE Magdalena Kozłowska ul. Świętokrzyska 126/22, 80-180 Gdańsk na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

3.Zostałam/łem poinformowana/ny przez Administratora Danych Osobowych, tj. HR LINE Magdalena Kozłowska ul. Świętokrzyska 126/22, 80-180 Gdańsk o tym, że:

 • Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia przesłania CV.
 • Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Dla naszego Klienta poszukujemy profesjonalnie przygotowanej osoby na stanowisko:

Główny/a Księgowy/a


Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada za politykę rachunkowości oraz politykę podatkową spółki.

W zakres obowiązków wchodzić będzie między innymi:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami rachunkowymi oraz podatkowymi,
 • Zarządzanie kilkuosobowym zespołem,
 • Kontrola prawidłowości dokumentacji pod kątem bilansowym i podatkowym,
 • Zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Monitorowanie zmian w podatkach i standardach rachunkowych oraz ich implementację,
 • Nadzór nad sprawami kadrowo-płacowymi,
 • Zarządzanie płynnością spółki oraz bieżącymi płatnościami,
 • Przygotowanie raportów finansowych dla zarządu firmy, w tym raportów dla centrali w Niemczech,
 • Współpraca z instytucjami (US, Banki, Audytorzy).

Umiejętności, których potrzebujesz:

 • Wiedza z zakresu rachunkowości (w tym przygotowywania sprawozdań finansowych) i przepisów podatkowych,
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
 • Znajomość zagadnień ustawy o rachunkowości, środków trwałych i obowiązujących przepisów podatkowych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Umiejętność prezentacji rozwiązań dla Zarządu,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu bardzo dobrym – warunek konieczny,
 • Proaktywności, przejmowania inicjatywy i otwartości na zmiany,
 • Budowania skutecznego zespołu przy zachowaniu przyjaznej atmosfery,
 • Umiejętności wyznaczania priorytetów.

Kultura pracy naszego Klienta

Nasz Klient świadczy usługi w obszarze logistyki/spedycji międzynarodowej. Firma ciągle się rozwija i zwiększa swój udział w rynku w Polsce. W firmie pracownicy pracują przez wiele lat, jest niska rotacja i fluktuacja kadr. Zatrudniony pracownik otrzymuje duże wsparcie oraz uczestniczy w całym systemie szkoleń podnoszących kwalifikacje. Kultura organizacji nastawiona jest na otwartą, przyjazną współpracę i partnerstwo. Płaska struktura organizacyjna sprzyja wymianie informacji i szybkiemu podejmowaniu kluczowych decyzji. Stanowisko podlega bezpośrednio pod Prezesa Zarządu w Polsce.

 

Oferta:

Na tym stanowisku nasz Klient oferuje bardzo dobre warunki pracy, komfortową przestrzeń biurową, narzędzia niezbędne do realizacji zadań, szkolenia wstępne poza granicami kraju oraz wynagrodzenie adekwatne do tego stanowiska oraz wyników. Współpraca w oparciu o umowę o pracę. Dodatkowo pakiet benefitów pozapłacowych (karta multisport, dofinansowanie do nauki języka).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez HR LINE Magdalena Kozłowska ul. Świętokrzyska 126/22, 80-180 Gdańsk na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez HR LINE Magdalena Kozłowska ul. Świętokrzyska 126/22, 80-180 Gdańsk na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

3.Zostałam/łem poinformowana/ny przez Administratora Danych Osobowych, tj. HR LINE Magdalena Kozłowska ul. Świętokrzyska 126/22, 80-180 Gdańsk o tym, że:

 • Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia przesłania CV.
 • Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Ogłoszenie archiwalne