Główny/a księgowy/a

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 26.03.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 25.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 60 letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 

  IERiGŻ-PIB jest instytucją otwartą na współpracę ze wszystkimi środowiskami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą. Doświadczenie i dorobek naukowy Instytutu gwarantują wysoką jakość prac i współpracy. 

  Wyniki badań IERiGŻ-PIB wykorzystywane są w kształtowaniu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Na zlecenie najważniejszych organów administracji państwowej (Sejm, Senat, URM, Kancelaria Prezydenta, MRiRW, MF, NIK), agend rządowych (ARR, ARiMR), sądów i urzędów statystycznych, a także przedsiębiorstw, firm oraz związków producentów i przetwórców.

  Główny/a księgowy/a

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres odpowiedzialności:

  • nadzór merytoryczny oraz koordynacja pracy działu finansowo- księgowego;
  • kontrolowanie prawidłowości dokumentacji pod kątem formalnym, merytorycznym, rachunkowym i podatkowym;
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Skarbowy, NBP, GUS, PFRON, Banki, Audyt);
  • analizowanie potrzeb Instytutu w zakresie zasilania w środki finansowe;
  • nadzór nad ewidencją zdarzeń gospodarczych i analizowanie kosztów;
  • zapewnienie prawidłowej sprawozdawczości;
  • nadzór nad opracowaniem i realizacją planu finansowego Instytutu;
  • prowadzenie rachunkowości Instytutu, kontrolowanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz przygotowywanie przelewów bankowych;
  • inne czynności zlecone przez przełożonego.

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • minimum 3 lat doświadczenia w pracy na stanowisku głównego księgowego - warunek podstawowy (mile widziana praca w placówkach naukowych);
  • wyższego wykształcenia kierunkowego;
  • praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości (w tym przygotowywania sprawozdań finansowych) i przepisów podatkowych;
  • doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
  • dobrej organizacji czasu pracy i zaangażowania;
  • zdolności analitycznego myślenia;
  • biegłej obsługi programów pakietu MS Office (mile widziana umiejętność obsługi programu kadrowo- płacowego Xpertis);
  • znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym - w mowie i piśmie.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • dofinansowania z ZFŚS;
  • stałe wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
  • biuro w centrum Warszawy, tuż przy metrze Świętokrzyska;
  • uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach;
  • pracę we wzajemnie wspierającym się zespole zorientowanym na wspólne osiągniecie sukcesu;
  • darmową opiekę dentystyczną.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  • CV;
  • list motywacyjny;
  • podanie o pracę adresowane do Dyrektora Instytutu;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania ze strony MRPiPS);
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (kursy, szkolenia);
  • oświadczenie dotyczące znajomości języków obcych.

  Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym następującej klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 20, 00-002 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w IERiGŻ-PIB:  e-mail: [email protected]; tel. 0 22 5054547

  Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- PIB z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 20, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


  INFORMACJA OD PRACODAWCY- ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli nie chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas rekrutacji prowadzonej przez tego Pracodawcę, w każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, nie dłużej niż 3 lata.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu przesłania swojej aplikacji.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected].

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.