Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Główny(-a) Specjalista(-ka) w Wydziale Sprawozdawczości Finansowej

PKP S.A.

PKP S.A.

Aleje Jerozolimskie 142 A

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • współudział w sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych

 • współudział w sporządzaniu rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP

 • współudział w sporządzaniu zbiorczych miesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach, wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe (F-01/I-01)

 • współudział w sporządzaniu sprawozdania oraz innych ankietach sporządzanych na potrzeb GUS

 • wyjaśnianie wszelkich zauważonych nieprawidłowości ewidencyjnych w systemie SAP

 • przygotowywanie wyliczeń i analiza korekt konsolidacyjnych

 • współudział w przygotowywaniu dokumentacji dla biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe

 • sprawdzanie prawidłowości i kompletności ujęcia operacji księgowych na kontach KG w systemie ERP FI w spółce

Nasze wymagania

 • dobra organizacja pracy

 • znajomość MS Word, MS Excel

 • komunikatywność

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • umiejętność pracy w zespole

 • dokładność i skrupulatność

Mile widziane

 • znajomość SAP

To oferujemy

 • praca na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat

 • stabilizacja - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza

 • szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów

 • rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

 • atmosfera - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel

 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.

PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A. – spółka dominująca:

- pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów,

- to jeden z największych zarządców nieruchomości w Polsce. Na koniec 2019 roku w ewidencji PKP S.A. znajdowało się ponad 95 tys. ha gruntów, 49 tys. budynków i budowli oraz około 15 tys. mieszkań. Blisko 90% działek posiada uregulowany stan prawny. Na koniec 2019 roku 3,2 tys. nieruchomości było objętych ochroną konserwatorską,

- majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości stricte komercyjne. PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz poszukiwaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów w celu maksymalizacji przychodów,

- PKP S.A. są właścicielem większości (około 90%) czynnych dworców kolejowych – około 550 obiektów w całym kraju;

Kluczowym zadaniem PKP S.A. jest realizacja procesu modernizacji, a tym samym zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Obecnie spółka realizuje największy w swojej historii program przebudowy dworców, w ramach którego do 2023 roku zmodernizowanych lub wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 obiektów. Część z nich została już udostępniona podróżnym.

Przewiń do profilu firmy