Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Architekt IT w Wydziale Analizy i Rozwoju Aplikacji e-Usługowych

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Projektowanie architektury korporacyjnej

 • Projektowanie architektury rozwiązania

 • Projektowanie logicznych modeli danych

 • Projektowanie integracji między systemami informatycznymi

 • Prowadzenie warsztatów biznesowych dot. modelowania procesów

 • Analiza i zarządzanie wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi

 • Koordynowanie zadań związanych z dostępem do systemów dziedzinowych i baz danych

 • Identyfikowanie obszarów do rozwoju systemów i procedur IT

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata w obszarze architektury IT

 • Minimum 5 lat pracy przy projektach informatycznych

 • Znajomość podstawowych technik projektowania: podstawowa znajomość BPMN 2.0, dobra znajomość UML i ArchiMate

 • Znajomość wzorców architektonicznych

 • Szeroka wiedza z zakresu technologii IT

 • Umiejętność zarówno pracy samodzielnej z pełną odpowiedzialnością za efekt końcowy, jak również współpracy z członkami zespołu

 • Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i technicznej

 • Umiejętność efektywnej współpracy z klientem

 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i testowaniem oprogramowania

 • Znajomość narzędzi Jira i Confluence

 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca efektywne zapoznanie się z dokumentacją

Mile widziane

 • znajomość metodyki strukturalnej do modelowania obszaru biznesowego, zwłaszcza tworzenie diagramów encji (ERD)

 • doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla sektora publicznego,

 • znajomość metodyk zwinnych

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT

 • możliwość udziału w kluczowych projektach

 • niezbędne narzędzia pracy

 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dofinansowanie do karty sportowej

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 • świetnie zlokalizowane biuro w Warszawie (opcjonalnie)

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

Jedno z dwóch oświadczeń:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze.

lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach

oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.

CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

Zatrudniona osoba zostanie poddana postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 742 z poźn. zm.).

Skontaktujemy się z kandydatami, których aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez CIRF procesie rekrutacyjnym. Oferty nadesłane w odpowiedzi na bieżący nabór będą rozpatrywane łącznie z ofertami kandydatów zgromadzonymi w bazie ofert prowadzonej przez CIRF.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

CIRF jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

O nas

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Główny Architekt IT w Wydziale Analizy i Rozwoju Aplikacji e-Usługowych

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa/zdalnie