Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Developer IT w Wydziale Rozwoju Systemów Wsparcia (DSW1-1)

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

 • Kraków

  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Projektowanie efektywnych rozwiązań programistycznych

 • Wytwarzanie i modyfikacja kodu systemu wraz z komentarzem

 • Prezentacja/raportowanie projektów, statusu i efektów własnych prac

 • Wykonywanie wzajemnego przeglądu kodu w ramach zespołu

 • Tworzenie narzędzi na potrzeby pracy zespołu (skrypty, programy)

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: Wyższe techniczne

 • Min. trzy lata doświadczenia w tworzeniu lub współtworzeniu autorskiego systemu IT/aplikacji webowej w technologii C#, ASP.Net lub Visual Basic. Inne (np. wiedza, uprawnienia, kompetencje):

 • Bardzo dobra znajomość C#, ASP.Net lub Visual Basic

 • Bardzo dobra znajomość zagadnień projektowania i wytwarzania aplikacji webowych

 • Doświadczenie w długofalowym budowaniu i rozwijaniu rozwiązania

 • Umiejętność wypracowania z zespołem MVP rozwiązań oraz zwinnej ścieżki ich rozwoju

 • Proaktywność i zorientowanie na realizację założonych celów

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej

 • Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne

 • Wysoka gotowość do podnoszenia własnych kompetencji

 • Wysoka gotowość do działania pod znaczną presją czasu

 • Doświadczenie w pracy z zespołem jako autor, architekt, senior developer

 • Praktyczna znajomość technik i procesów wytwarzania oprogramowania na

 • Każdym z jego etapów w metodykach tradycyjnych i zwinnych

 • Znajomość MS SQL Server

 • Praktyczna znajomość, narzędzi do współpracy zespołowej, np.: VSTS

 • (Microsoft Visual Studio Team Services), Jira, GitLab znajomość technologii i środowisk bazodanowych

 • Wiedza z zakresu technologii sieciowych

 • Wiedza z zakresu zarządzania serwerami

 • Doświadczenie w zakresie usług i rozwiązań kadrowo-płacowych

 • Znajomość języka angielskiego – korzystanie z dokumentacji i źródeł

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT

 • możliwość udziału w kluczowych projektach

 • niezbędne narzędzia pracy

 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dofinansowanie do karty sportowej

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 • praca zdalna/praca hybrydowa

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

Jedno z dwóch oświadczeń:

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze.

lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF:

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.

CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

Zatrudniona osoba zostanie poddana postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 742 z późn. zm.).

Miejsce składania dokumentów: [email protected]

W tytule wiadomości należy wpisać „Imię_Nazwisko_Numer ogłoszenia”

Skontaktujemy się z kandydatami, których aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez CIRF procesie rekrutacyjnym. Oferty nadesłane w odpowiedzi na bieżący nabór będą rozpatrywane łącznie z ofertami kandydatów zgromadzonymi w bazie ofert prowadzonej przez CIRF.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

CIRF jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

O nas

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje kandydata do pracy

na stanowisko Główny Developer IT

w Wydziale Rozwoju Systemów Wsparcia (DSW1-1)

Miejsce świadczenia pracy:

Kraków / praca zdalna