Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inżynier ds. Rozwoju Platform Usługowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 17.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Inżynier ds. Rozwoju Platform Usługowych

  Nr Ref. W/KWRPU, lokalizacja: Warszawa

  Twoje zadania:

  • Tworzenie usług na platformach aplikacyjnych IN realizujących usługi w architekturze sieci inteligentnej w technologii JAIN SLEE
  • Analiza wymagań funkcjonalnych opisujących nowe usługi i przygotowanie specyfikacji rozwiązania technicznego realizującego wdrażaną usługę
  • Przygotowywanie procesu testów, akceptacji i wdrażania nowych rozwiązań oraz aktualizacji oprogramowania dla platform realizujących usługi
  • Implementacja i kodowanie modułów aplikacji w języku Java
  • Zarządzanie środowiskami deweloperskimi do tworzenia usług oraz kodem źródłowym
  • Analiza problemów i błędów występujących w funkcjonowaniu aplikacji
  • Rozbudowa platform realizujących usługi w szczególności w architekturze sieci inteligentnych następnych generacji
  • Planowanie rozbudowy pojemności i wydajności platform realizujących usługi
  • Planowanie konfiguracji platform

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe (kierunek telekomunikacja lub informatyka);
  • Doświadczenie w pracy z elementami sieci firmy Open Cloud;
  • Bardzo dobra znajomość standardu JAIN SLEE;
  • Umiejętność programowania w języku Java i językach skryptowych;
  • Znajomość systemów operacyjnych Linux, Solaris, Windows oraz zagadnień administracji baz danych stosowanych w przemysłowych rozwiązaniach telekomunikacyjnych oraz  IT;
  • Znajomość architektury sieci IMS, VoLTE, GSM/GPRS;
  • Znajomość protokołów sieciowych: SIP, Diameter, RTP, SS7 MAP, INAP, CAMEL;
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz pracę z dokumentacją techniczną;

  Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV.

  Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4,02-673 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Klauzula informacyjna wg RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, dalej „PLK”.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: [email protected] lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby PLK.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z PLK, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie PLK oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
  7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do:

  a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

  c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację;

  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
  3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

   

   

  Treść zgody do pobrania – przyszłe procesy

   

  Zgoda na przetwarzanie danych

   

  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Polkomtel Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Polkomtel Sp. z o.o., umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Polkomtel Sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody lub do momentu wycofania zgody. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Zostałam/em poinformowana/y o odbiorcach danych, którym mogą być udostępnione moje dane osobowe.

   

  *w systemie będzie pole do wyboru

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.