Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Księgowy / Główna Księgowa (Kwestor)

 • Katowice, śląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 05.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
   Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
  zatrudni osobę na stanowisku:
  Główny Księgowy / Główna Księgowa (Kwestor)
  Miejsce pracy: Katowice

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  1. Prowadzenie pełnej księgowości
  2. Księgowanie listy płac
  3. Samodzielne sporządzenie sprawozdań statystycznych oraz finansowych, w tym bilansu (Uczelnia nie płaci podatków CIT i VAT)
  4. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych
  5. Weryfikacja i kontrola płatności, nadzór nad płynnością finansową, sporządzanie analiz na potrzeby wewnętrzne
  6. Współpraca z bankiem, Urzędem Skarbowym i audytorami zewnętrznymi

  WYMAGANIA:

  1. Wyższe wykształcenie (finanse, rachunkowość, ekonomia)
  2. 4-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych / samodzielnych w obszarze finansów, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej lub w audycie finansowym
  3. Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, przepisów podatkowych oraz bilansowych
  4. Doświadczenie w samodzielnym sporządzeniu bilansu
  5. Umiejętność przeprowadzania analiz, interpretacji i samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości
  6. Biegła znajomość Excela
  7. Dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność
  8. Wysoki poziom kultury osobistej, lojalność i dyskrecja
  9. Umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy

  OFERUJEMY:

  1. Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę
  2. Szkolenia zawodowe
  3. Bogaty pakiet socjalny (m.in. pakiet MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku)
  4. Dofinansowania do studiów podyplomowych / kursów specjalnych
  Informujemy, że:
  1.Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
     w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, 40-007, ul. Bankowa 8; e-mail: [email protected]
  2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych WSZOP: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Przetwarzanie danych osobowych ma związek uzasadnionym interesem prawnym Administratora oraz ma związek z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c; f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-RODO). Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przepisy kodeksu pracy, w szczególności art. 221 kp, art. 2981 kp lub innych aktów prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) są przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a następnie są trwale usuwane, chyba że kandydat do pracy zgłosi wolę uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez WSZOP.
  5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzaniu lub prawo wycofania zgody na ww. przetwarzanie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda osoby, której dane dotyczą może być w każdym czasie wycofana, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres [email protected]
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
   
   
  Prosimy o dołączenie do CV poniższej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie związanym z ochroną moich danych osobowych.”
   
  ODPOWIEMY NA WYBRANE APLIKACJE
   
  Dziękujemy !