Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 
Prosimy o umieszczenie na aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych - Dz. U. nr 133, poz. 883".
 

W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych ww trakcie rekrutacji jest Krotoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: [email protected], nr tel.: 785 012 459.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach rekrutacji pracowniczej oraz – w przypadku wyrażenia zgody – przyszłych rekrutacji pracowniczych. 
4. Podstawę przetwarzania danych w zakresie: 
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
stanowi art. 22(1). § 1. Kodeksu pracy. Podanie przez kandydata danych osobowych ponad w/w jest dobrowolne, przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dla celów rekrutacji przyszłych, odbywa się na podstawie zgody kandydata. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Aplikacje zawierające dane wrażliwe (np. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, pochodzeniu rasowym, preferencjach, dane biometryczne) nie będą przetwarzane.
6. Państwa dane osobowe udostępniane są naszym podwykonawcom w związku z realizacją zadań związanych z rekrutacją i zatrudnieniem (firma HR) oraz podmiotom administrującym system informatyczny wspomagający procesy rekrutacyjne. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz dalej dla celów dowodowych - do chwili wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody. 
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. 
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia jest wymogiem umownym w oparciu o art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy. Podanie danych ponad wyżej wymienione jest dobrowolne.

Krotoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Krotoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.O firmie

Krotoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Stanisława Przybyszewskiego 199/205

Łódź

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa Krotoski – jeden z najbardziej renomowanych autoryzowanych dealerów marki Audi, Porsche, Volkswagen i Skoda w Polsce, poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Księgowy / Główna Księgowa
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska

 • prowadzenie pełnej księgowości spółki prawa handlowego
 • organizacja i koordynacja pracy zespołu księgowego, w tym nadzór i analiza zapisów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kształtowanie polityki rachunkowości oraz tworzenie procedur księgowych i regulaminów wewnętrznych
 • optymalizacja i automatyzacja procesów księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą i Rachunkowości
 • sporządzanie raportów finansowych, zestawień i analiz na potrzeby Zarządu oraz instytucji zewnętrznych
 • współpraca z audytorami oraz instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP)
 • współpraca z biznesem

Nasze oczekiwania

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego/Głównej Księgowej, w pełni odpowiedzialnego/odpowiedzialnej za podległe funkcje księgowe
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia/rachunkowość/finanse)
 • ugruntowana wiedza z zakresu księgowości
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów podatkowych i Ustawy o Rachunkowości obowiązujących w spółkach ewidencjonowanych na pełnej księgowości
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Outlook, Excel, Word)
 • umiejętność obsługi programów księgowych – preferowana Symfonia
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z obszaru księgowości połączona z bardzo dobrą organizacją pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy w szybko zmieniającym się otoczeniu oraz ustalenia priorytetów zadań
 • doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowym zespołem
 • dokładność, odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu zawodu
 • prawo jazdy kat B

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjny pakiet wynagrodzenia i niezbędne narzędzia pracy
 • motywującą, stawiającą ambitne wyzwania pracę
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu kompetencji merytorycznych i miękkich
 • pracę w młodym i otwartym na współpracę zespole
 • dostęp do pakietu benefitów (ubezpieczenie grupowe, pakiet sportowy, opieka medyczna)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa Krotoski – jeden z najbardziej renomowanych autoryzowanych dealerów marki Audi, Porsche, Volkswagen i Skoda w Polsce, poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Opis stanowiska

 • prowadzenie pełnej księgowości spółki prawa handlowego
 • organizacja i koordynacja pracy zespołu księgowego, w tym nadzór i analiza zapisów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kształtowanie polityki rachunkowości oraz tworzenie procedur księgowych i regulaminów wewnętrznych
 • optymalizacja i automatyzacja procesów księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą i Rachunkowości
 • sporządzanie raportów finansowych, zestawień i analiz na potrzeby Zarządu oraz instytucji zewnętrznych
 • współpraca z audytorami oraz instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP)
 • współpraca z biznesem

Nasze oczekiwania

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego/Głównej Księgowej, w pełni odpowiedzialnego/odpowiedzialnej za podległe funkcje księgowe
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia/rachunkowość/finanse)
 • ugruntowana wiedza z zakresu księgowości
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów podatkowych i Ustawy o Rachunkowości obowiązujących w spółkach ewidencjonowanych na pełnej księgowości
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Outlook, Excel, Word)
 • umiejętność obsługi programów księgowych – preferowana Symfonia
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z obszaru księgowości połączona z bardzo dobrą organizacją pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy w szybko zmieniającym się otoczeniu oraz ustalenia priorytetów zadań
 • doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowym zespołem
 • dokładność, odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu zawodu
 • prawo jazdy kat B

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjny pakiet wynagrodzenia i niezbędne narzędzia pracy
 • motywującą, stawiającą ambitne wyzwania pracę
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu kompetencji merytorycznych i miękkich
 • pracę w młodym i otwartym na współpracę zespole
 • dostęp do pakietu benefitów (ubezpieczenie grupowe, pakiet sportowy, opieka medyczna)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 

Ogłoszenie archiwalne