Oferta pracy

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Colas Polska

 • Poznań

  Poznań, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • kompleksowe zarządzanie Działem Księgowości w Spółce sektora realizacji inwestycji drogowych

 • prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa

 • definicja, wdrażanie, doskonalenie oraz realizacja polityki rachunkowości w Spółce, w tym m.in. opracowywanie i aktualizacja zakładowego planu kont, zgodnie ze standardami sprawozdawczymi, wymaganiami kontrolingu i wymaganiami prawnymi

 • terminowe prowadzenie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej operacji gospodarczych w Spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego, zakładowym planem kont i wymaganiami Grupy Kapitałowej Colas oraz międzynarodowymi standardami rachunkowymi (np. IFRS)

 • sporządzanie lub bezpośredni nadzór nad okresowymi i rocznymi sprawozdaniami na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki, w tym m.in. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz ścisłe współdziałanie w celu sporządzenia raportu i opinii niezależnego audytora, przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby instytucji zewnętrznych, w tym m.in. GUS, NBP, sporządzanie rocznej dokumentacji cen transferowych dla Spółek Grupy Colas w Polsce

 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu Spółki, Grupy Kapitałowej Colas i instytucji zewnętrznych

 • ścisła współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w tym US, ZUS, GUS, NBP)

 • ścisła współpraca z pozostałymi działami Spółki i kontrahentami Spółki, w tym m.in. w zakresie monitoringu realizacji umów z inwestorami i podwykonawcami, rozliczeń częściowych i końcowych dla realizowanych przez Spółkę inwestycji budowlanych

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - finanse i rachunkowość lub pokrewne

 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku

 • zaawansowana znajomość wymagań prawnych w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

 • znajomość zagadnień dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie - mile widziana

 • zaawansowana znajomość Ms Office i systemów ERP

 • kwalifikacje biegłego rewidenta lub certyfikat ACCA - mile widziane

 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym

 • umiejętność kierowania zespołem, dyspozycyjność i zdolność do pracy pod presją czasu

 • prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • atrakcyjne - adekwatne do kompetencji i wyników – wynagrodzenie

 • możliwość intensywnego rozwoju w obszarze realizacji inwestycjimożliwość uzyskania uprawnień budowlanych wykonawczych

 • bardzo atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i benefitów

Rozpatrujemy także aplikacje złożone poprzez stronę internetową Colas Polska.

Colas Polska

COLAS zatrudnia ponad 60.000 pracowników na całym świecie, dysponując siecią 800 oddziałów konstrukcyjnych

i 2000 jednostek produkcyjnych, które umożliwiają realizację około 100.000 projektów rocznie.

Jako światowy lider w branży drogowej, COLAS rozpoczął swoją aktywność na rynku polskim w 1997 roku. Obecnie COLAS funkcjonuje i rozwija działalność poprzez dwie Spółki: COLAS Polska - sektor drogowy oraz COLAS Kruszywa - sektor wydobywczy. W 2019 roku COLAS Polska przejął od jednego z liderów budownictwa drogowego 11 wytwórni MMA, wraz z laboratoriami, jednostkami sprzętowymi oraz brygadami bitumicznymi, jednocześnie uzyskując status przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnokrajowym.

Przewiń do profilu firmy