Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Księgowy/Główna Księgowa

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG WE WROCŁAWIU

 • Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław
  Wrocław, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG WE WROCŁAWIU

Kazimierza Wielkiego 65

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia;

 • sporządzanie sprawozdań finansowych biura stowarzyszenia zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz przepisami prawa rachunkowego;

 • sporządzanie deklaracji fiskalnych, nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych - VAT, CIT, PIT;

 • sporządzanie analizy finansowej jednostek terenowych stowarzyszenia;

 • odpowiedzialność za prawidłowo prowadzoną politykę rachunkowości, optymalizację procesów księgowych i podatkowych stowarzyszenia;

 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS,) oraz bankami;

 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;

 • przygotowanie budżetu Biura realizacji budżetu;

 • współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia sprawności procesów i obiegu informacji;

 • Kierowanie zespołem finansowo- księgowym;

 • Prowadzenie szkoleń i konferencji dla terenowych jednostek okręgu.

Nasze wymagania

 • Min. 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku Głównego Księgowego oraz 5-letni staż na stanowiskach finansowo-księgowych;

 • Pełnego wykształcenia wyższego (ekonomia, finanse, rachunkowość);

 • Dobrej znajomości podatku Vat i podatków dochodowych w zakresie funkcjonowania stowarzyszenia;

 • Znajomości narzędzi informatycznych (w tym programu symfonia);

 • Dobrej organizacji pracy;

 • Odpowiedzialności, rzetelności i zaangażowania;

To oferujemy

 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę zatrudnienie na podstawie umowy o pracy w pełnym etacie;

 • możliwości rozwoju;

 • dobre warunki pracy.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

- Życiorys/CV i list motywacyjny;

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne;

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego;

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin i miejsce składania dokumentów :

- Dokumenty należy złożyć do dnia 20.07.2021 r. do godziny 14:00

- Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Biura ZO PZW Okręg we Wrocławiu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

- Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

- PZW Okręg we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.