Ta oferta pracy jest nieaktualna od 310 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny księgowy / Główna księgowa

 • Zabrze, śląskie
 • Specjalista
 • 11.08.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  poszukuje osoby na stanowisko:

  Główny księgowy / Główna księgowa
  Miejsce pracy: Zabrze

  Zadania:

  • Nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
  • Aktualizacja zasad polityki rachunkowości, zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad inwentaryzacji.
  • Sporządzanie bilansów, sprawozdań finansowych, w tym rocznego sprawozdania finansowego (bilansu),raportów, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych.
  • Zarządzanie finansami jednostki, akceptacja płatności, dysponowanie środkami na rachunkach bankowych.
  • Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów.
  • Udział w opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego i monitorowanie jego realizacji.
  • Sporządzanie okresowych analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby dyrekcji Instytutu.
  • Nadzór i koordynacja pracy zespołu głównego księgowego, organizowanie oraz delegowanie zadań podległym pracownikom.
  • Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń i sprawozdawczości projektów realizowanych w Instytucie.
  • Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z realizacji postępu finansowego we wnioskach o płatność.
  • Ścisła współpraca z audytorami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonej działalności statutowej i projektowej Instytutu.

  Wymagania wobec kandydatów: 

  • wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego, mile widziane doświadczenie w pracy w instytucie badawczym lub naukowym realizującym projekty zewnętrzne, w tym unijne,
  • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i organizacyjne,
  • lojalność, skrupulatność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na  umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego w instytucie badawczym,
  • dostosowane do umiejętności składniki wynagrodzenia.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji – w terminie do 10 września 2017 r.
  -zawierającej CV i list motywacyjny na adres:

  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
  ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

  z dopiskiem na kopercie „Główny księgowy"

   lub za pomocą przycisku Aplikuj Teraz.

  Dokumenty powinny zawierać klauzulę dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych
   w trakcie procesu rekrutacji.