Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Księgowy - Kierownik Działu Księgowości i Kadr

Muzeum Getta Warszawskiego

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie rachunkowości Muzeum, państwowej instytucji kultury wpisanej do Rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • opracowywanie projektu planów finansowych Muzeum;

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i polityki kadrowej;

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi;

 • weryfikacja rzetelności, zgodności z prawem i celowości realizacji planu finansowego Muzeum;

 • zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez Muzeum;

 • zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących Muzeum należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym Muzeum, kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań;

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, bilansów i zestawień, zwłaszcza rocznego sprawozdania finansowego przedkładanego Ministrowi, poddanego obowiązkowemu badaniu;

 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności;

 • nadzór nad zachowaniem płynności finansowej Muzeum;

 • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON, PPK i innych;

 • prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.;

 • prowadzenie sprawozdawczości dla GUS;

 • nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznej kasy Muzeum, rozliczanie delegacji i zaliczek pieniężnych;

 • prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych;

 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników;

 • nadzorowanie prowadzenia spraw dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi w Muzeum, w tym m.in. kompletowania dokumentacji pracowniczej, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, planów urlopowych, ewidencji urlopów, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych;

 • nadzór prowadzenia spraw dotyczących nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło) z osobami wykonującymi bezpośrednie czynności na rzecz Muzeum, w tym w szczególności dokumentów na potrzeby rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi;

 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Muzeum regulaminów obowiązujących pracowników w zakresie nadzorowanych obszarów.

Nasze wymagania

 • określone w art. 54 ustawy o finansach publicznych;

 • 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury);

 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, prawa pracy i przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych;

 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;

 • komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność;

 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu;

 • znajomość programów Sage Symfonia, programu ZUS Płatnik.

To oferujemy

 • umowę o pracę na pełny etat,

 • możliwość podwyższania kwalifikacji,

 • pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy,

 • legitymację uprawniającą do bezpłatnego wstępu do muzeów na terenie Polski.

O nas

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która realizuje dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.