Thermoplast Sp. z o.o.

Główny Księgowy

Thermoplast Sp. z o.o.O firmie

 • Libiąż
  Libiąż, małopolskie
 • Ważna jeszcze 6 dni
  27 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista

Thermoplast Sp. z o.o.

Libiąż

Thermoplast Sp. z o.o .
Libiąż, Ul. Wilcza 3
Tel. 48 32 627 19 82
e-mail: [email protected]
www.thermoplast.eu
FIRMA THERMOPLAST SP. Z O.O.
PRODUCENT PROFILI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 
Poszukuje kandydata na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(miejsce pracy – siedziba firmy w Libiążu)

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad poprawnością działań finansowych, księgowych i podatkowych
 • Monitoring przepisów finansowych i podatkowych, ścisła współpraca z Zarządem i pozostałymi działami firmy w tym zakresie
 • Kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi – ZUS, US, GUS oraz bankami i audytorami
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • Zarządzanie planem kont, zgodnie z określonymi standardami oraz prawem podatkowym
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
 • Współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego - rachunkowość, ekonomia – pożądane dodatkowe uprawnienia wynikające z certyfikatów, np. Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów, Certyfikat Biegłego Rewidenta, itp.
 • Co najmniej 2 letniego doświadczenia w pracy w dziale księgowości firmy produkcyjnej, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku Głównego Księgowego
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • Zdolności analitycznych i umiejętności wnikliwej oceny faktów
 • Umiejętności tworzenia harmonogramów i planów działania
 • Sumienności i dokładności
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomości aplikacji księgowych/finansowych

Oferujemy:

 • Ambitne cele i wyzwania powiązane z atrakcyjnym systemem wynagradzania i premiowania
 • Samodzielne, odpowiedzialne stanowisko, mające wpływ na kształtowanie biznesu
 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń w innowacyjnej firmie z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI !!!

 
CV można składać osobiście w siedzibie firmy w Libiążu, ul. Wilcza 3, lub elektronicznie  za pomocą Aplikuj

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu przy ul. Wilczej 3, 32-590 Libiąż wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII pod numerem KRS 0000216167, z kapitałem zakładowym 2.560.000,00 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6280001468, REGON 001397229, zwanym dalej „ADMINITRATOREM”.
2. Administrator danych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 692 296 803.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
4. Zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
a. Doradcy Personalni/Agencje Pracy,
b. Współpracownicy administratora.
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Administrator Danych informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
9. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
10. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.
12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
FIRMA THERMOPLAST SP. Z O.O.
PRODUCENT PROFILI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 
Poszukuje kandydata na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(miejsce pracy – siedziba firmy w Libiążu)

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad poprawnością działań finansowych, księgowych i podatkowych
 • Monitoring przepisów finansowych i podatkowych, ścisła współpraca z Zarządem i pozostałymi działami firmy w tym zakresie
 • Kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi – ZUS, US, GUS oraz bankami i audytorami
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • Zarządzanie planem kont, zgodnie z określonymi standardami oraz prawem podatkowym
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
 • Współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego - rachunkowość, ekonomia – pożądane dodatkowe uprawnienia wynikające z certyfikatów, np. Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów, Certyfikat Biegłego Rewidenta, itp.
 • Co najmniej 2 letniego doświadczenia w pracy w dziale księgowości firmy produkcyjnej, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku Głównego Księgowego
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • Zdolności analitycznych i umiejętności wnikliwej oceny faktów
 • Umiejętności tworzenia harmonogramów i planów działania
 • Sumienności i dokładności
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomości aplikacji księgowych/finansowych

Oferujemy:

 • Ambitne cele i wyzwania powiązane z atrakcyjnym systemem wynagradzania i premiowania
 • Samodzielne, odpowiedzialne stanowisko, mające wpływ na kształtowanie biznesu
 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń w innowacyjnej firmie z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI !!!

 
CV można składać osobiście w siedzibie firmy w Libiążu, ul. Wilcza 3, lub elektronicznie  za pomocą Aplikuj
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu przy ul. Wilczej 3, 32-590 Libiąż wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII pod numerem KRS 0000216167, z kapitałem zakładowym 2.560.000,00 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6280001468, REGON 001397229, zwanym dalej „ADMINITRATOREM”.
2. Administrator danych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 692 296 803.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
4. Zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
a. Doradcy Personalni/Agencje Pracy,
b. Współpracownicy administratora.
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie usunięte.
8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Administrator Danych informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
9. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
10. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.
12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić świadczenia usług w zakresie wyrażonej zgody.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne