Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Księgowy

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIUO firmie

 • Krysiewicza 7/8
  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

Krysiewicza 7/8

Poznań

Główny Księgowy

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Główny Księgowy

Miejsce wykonywania pracy: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61–825 Poznań

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy

uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa

polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania

obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 1. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej

6-letnią praktykę w księgowości;

Preferowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe lub podyplomowe w dziedzinie finanse, rachunkowość lub prawo podatkowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad księgowości.
 2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o działalności leczniczej, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.
 1. Biegła obsługa komputera w tym znajomość programów WORD, EXCEL.
 2. Umiejętność interpretowania przepisów.
 3. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych (mile widziana umiejętność obsługi programu księgowego Infomedica).
 1. Znajomość rozliczania projektów unijnych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność.

III. Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Termin: do 14.06.2021 r.
 2. Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście w Sekretariacie Dyrekcji SZOZ nad Matką i Dzieckiem, Krysiewicza 7/8, 61–825 Poznań, (bud. D, pokój D7), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Stanowisko głównego księgowego”.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszystkie szczegóły oraz wymagane załączniki są na naszej stronie internetowej.

Ogłoszenie archiwalne