Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Główny Księgowy

NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SOPOT DOLNY

  • Sopot

    Sopot, pomorskie
  • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

• Sporządzanie planów rzeczowo finansowych z uwzględnieniem wpływów i wydatków na poszczególnych nieruchomościach

• Sporządzanie analiz ekonomicznych określonych w regulaminie

• Współpraca i obsługa organów samorządowych w zakresie gospodarki finansowej i analiz ekonomicznych Spółdzielni

• Sporządzanie miesięcznych i okresowych sprawozdań oraz deklaracji podatkowych i innych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości w tym:

- sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości oraz korekt wynikających z procesu uwłaszczania się członków Spółdzielni

- sporządzanie deklaracji podatku od wywozu nieczystości komunalnych

- naliczanie i sporządzanie miesięcznych zestawień kosztów i przychodów na poszczególnych działalnościach

- naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych

• Rozliczenie kosztów i przychodów lokali mieszkalnych i użytkowych

• Sporządzanie sprawozdawczości dla potrzeb GUS

• Koordynacja oraz rozliczanie kosztów i przychodów z tytułu zimnej i ciepłej wody, energii cieplnej na cele c.o. i c.w. energii elektrycznej

• Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu

• Prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczenia mienia spółdzielni

• Instruowanie, koordynacja i nadzór nad prawidłową pracą pracowników Działu Księgowości

• Kontrola ewidencji księgowej

• Biegła znajomość przepisów w zakresie gospodarki finansowej Spółdzielni

a w szczególności:

- planu kont

- zasad prowadzenia rachunkowości

- zasad gospodarki kasowej

- zasad ogólnych warunków ubezpieczeń

- Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

- Regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego

- Regulaminu ZFŚP

- Regulaminu rozliczania mediów

• Organizacja księgowości finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy.

• Wykonywanie innych poleceń zleconych przez Prezesa, Z-cę Prezesa.

• Taktowny stosunek do interesantów, współpracowników i podwładnych.

• Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem i zabezpieczeniem dokumentów, przechowywaniem gotówki w kasie

• Wykonywanie wszystkich czynności starannie, sumiennie, terminowo i rzetelnie.

• Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz zasad ochrony danych osobowych określonych w „Polityce Bezpieczeństwa”

• Ponoszenie materialnej, karnej i dyscyplinarnej odpowiedzialności z tytułu zaniedbania lub zaniechania obowiązków oraz naruszenia tajemnicy służbowej lub państwowej

Nasze wymagania

• Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość)

• min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego

• znajomość zagadnień finansowo – księgowych

• znajomość programu finansowo-księgowego dla Spółdzielni Mieszkaniowych

• dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności programu Excel

• samodzielna organizacja pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność

• bardzo dobra znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

To oferujemy

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

• adekwatne wynagrodzenie do posiadanych umiejętności

• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

• ciekawą, pełną wyzwań pracę

Oferta powinna zawierać:

1. list motywacyjny

2. CV

Dodatkowe Informacje dot. procesu rekrutacyjnego udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00 pod nr kontaktowym: 58 551-21-04, 58 555-06-57 lub adres e-mail: [email protected]

Oferty należy złożyć w sekretariacie siedziby Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie (81-853) przy Al. Niepodległości 702 I piętro z nagłówkiem „konkurs na Głównego Księgowego” lub mailem na adres: [email protected] lub za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego pracuj.pl