SĄD REJONOWY

Główny Księgowy

SĄD REJONOWYO firmie

SĄD REJONOWY

Opolska 11

Strzelce Opolskie

Grafika górna
Sad Rejonowy w Strzelcach Opolskich poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko 
Główny Księgowy
Miejsce pracy: Strzelce Opolskie

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie rachunkowości Sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Sądu.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Przeprowadzanie okresowych kontroli księgi należności sądowych i kasy sądu.
 6. Nadzorowania i rozliczania inwentaryzacji majątku Sądu.
 7. Kontrola kancelarii komorniczych.
 
Szczegóły dotyczące oferty pracy można znaleźć pod adresem:
www.strzelce.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Sad Rejonowy w Strzelcach Opolskich poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko 
Główny Księgowy

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie rachunkowości Sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Sądu.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Przeprowadzanie okresowych kontroli księgi należności sądowych i kasy sądu.
 6. Nadzorowania i rozliczania inwentaryzacji majątku Sądu.
 7. Kontrola kancelarii komorniczych.
 
Szczegóły dotyczące oferty pracy można znaleźć pod adresem:
www.strzelce.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne