Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Główny Księgowy

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w SzczecinieO firmie

 • Klemensa Janickiego 30
  Szczecin, zachodniopomorskie
 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 21 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Szczecinie

Klemensa Janickiego 30

Szczecin

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Szczecinie

Główny Księgowy

Miejsce pracy: Szczecin

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie zadań wynikających z uprawnień i obowiązków głównych księgowych, określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wymagania niezbędne ( formalne) związane ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych powinna spełniać wymogi zawarte w art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)).

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie np. ekonomiczne;
 2. minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w księgowości;
 3. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy Głównego Księgowego w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;
 4. minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, przynajmniej 3-osobowym;
 5. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 6. umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
 7. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
 9. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, bardzo dobra organizacja pracy, praca pod presją czasu, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (cv), list motywacyjny
 2. dyplom ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego;
 4. kserokopie świadectw pracy;
 5. dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,  referencje;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)


Główny Księgowy

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie zadań wynikających z uprawnień i obowiązków głównych księgowych, określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wymagania niezbędne ( formalne) związane ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych powinna spełniać wymogi zawarte w art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)).

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie np. ekonomiczne;
 2. minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w księgowości;
 3. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy Głównego Księgowego w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;
 4. minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, przynajmniej 3-osobowym;
 5. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 6. umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
 7. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
 9. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, bardzo dobra organizacja pracy, praca pod presją czasu, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (cv), list motywacyjny
 2. dyplom ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego;
 4. kserokopie świadectw pracy;
 5. dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,  referencje;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

Ogłoszenie archiwalne