Oferta pracy

Główny Księgowy

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Mokotowska 49

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Przejęcie procesu księgowego od spółki serwisowej, w tym implementacja nowego systemu księgowego (SAP) oraz wsparcie Dyrektora Finansowego w zbudowaniu od podstaw działu księgowości w spółce;

 • Przygotowywanie sprawozdawczości statutowej w oparciu o MSSF, w tym współpraca z audytorem zewnętrznym;

 • Bieżące raportowanie do instytucji zewnętrznych (GUS, US, ZUS, NBP);

 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych (CIT, PIT, VAT oraz pozostałych obowiązków wynikających z prawa podatkowego w szczególności MDR, TPR);

 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, rozliczaniem inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

 • Prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienia procedur i procesów wewnątrz działu księgowości

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: finanse i rachunkowość; ekonomia

 • Bardzo dobra znajomość regulacji prawa podatkowego, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz polskich standardów rachunkowości;

 • Doświadczenie na analogicznym stanowisku, najlepiej w firmie produkcyjnej lub dużej spółce projektowej (w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołem);

 • Praktyczne doświadczenie w pracy na systemie SAP (albo innym systemie ERP o zbliżonych wymiarach);

 • Praktyczna znajomość portali komunikacji elektronicznej z organami administracji państwowej (w tym ePUAP, PUESC, eKRS);

 • Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);

 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy projektowej, prowadzenie otwartej i skutecznej komunikacji wewnątrz zespołu i w kontaktach zewnętrznych, odpowiedzialność, dokładność;

To oferujemy

 • Możliwości rozwoju zawodowego oraz ciekawe wyzwania,

 • Szansę na udział w unikalnym na skalę Polski projekcie inwestycyjnym o charakterze strategicznym,

 • Praca w ambitnym i dynamicznie rozwijającym się zespole,

 • Atmosferę wsparcia i współpracy,

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system nagradzania,

 • Benefity pozapłacowe.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • program emerytalny

 • dofinansowanie wypoczynku

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o to spółka celowa, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Przewiń do profilu firmy