Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Główny księgowy

POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKIO firmie

6 000‐9 000 zł brutto / mies.
 • Marymoncka 34
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 3 dni temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI

Marymoncka 34

Warszawa

Główny księgowy

Kompleksowa obsługa księgowa w szczególności:

 • prowadzenie pełnej księgowości z obowiązującymi przepisami prawa,
 • odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont,
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,
 • opracowanie rocznych planów finansowych z udziałem środków publicznych i środków własnych,
 • nadzór i bieżąca analiza realizacji budżetu Związku,
 • bieżąca kontrola i weryfikacji wydatków z obowiązującymi umowami zadań publicznych i planem finansowym,
 • weryfikacja pod względem rachunkowym otrzymanych dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz dokumentacji w tym zakresie,
 • zapewnienie terminowości i poprawności ewidencji majątku trwałego i obrotowego,
 • weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych,
 • analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kontem prowadzonej działalności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, okresowych i bieżących na zebrania zarządu,
 • przygotowanie i opracowanie materiałów sprawozdawczych do oceny biegłego rewidenta,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi (GUS, ZUS, US),
 • bieżące kontrolowanie wykonywanych czynności rachunkowych w innych komórkach organizacyjnych Związku,
 • koordynacja i nadzór nad terminowością i prawidłowością realizowanych zadań i obowiązków przez podległych pracowników,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
 • Minimum 3- letnie doświadczenie na stanowisku główny księgowy lub 6-letnie na stanowisku samodzielny księgowy lub w zakresie finansowo-księgowym.
 • Bardzo dobra znajomość Programów finansowo-księgowych, znajomość programu Firma będzie dodatkowym atutem,
 • Bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji,
 • Doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych okresowych i rocznych do oceny biegłego rewidenta,
 • Znajomość procedur związanych z obsługą umów realizowanych z Ministerstwem Sportu będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań,
 • Umiejętności analitycznego myślenia ,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,
 • Duża samodzielność w działaniu,
 • Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.

 List motywacyjny wraz z CV można przesłać na adres e-mail [email protected]

 •  

 

Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie okresu próbnego.

Stabilne warunki zatrudnienia.

Przyjazne środowisko pracy.

Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji.

Odpowiednie narzędzia pracy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy