Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Główny księgowy

POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKIO firmie

6 000‐9 000 zł brutto / mies.
 • Marymoncka 34
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI

Marymoncka 34

Warszawa

Główny księgowy

Kompleksowa obsługa księgowa w szczególności:

 • prowadzenie pełnej księgowości z obowiązującymi przepisami prawa,
 • odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont,
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,
 • opracowanie rocznych planów finansowych z udziałem środków publicznych i środków własnych,
 • nadzór i bieżąca analiza realizacji budżetu Związku,
 • bieżąca kontrola i weryfikacji wydatków z obowiązującymi umowami zadań publicznych i planem finansowym,
 • weryfikacja pod względem rachunkowym otrzymanych dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz dokumentacji w tym zakresie,
 • zapewnienie terminowości i poprawności ewidencji majątku trwałego i obrotowego,
 • weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych,
 • analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kontem prowadzonej działalności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, okresowych i bieżących na zebrania zarządu,
 • przygotowanie i opracowanie materiałów sprawozdawczych do oceny biegłego rewidenta,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi (GUS, ZUS, US),
 • bieżące kontrolowanie wykonywanych czynności rachunkowych w innych komórkach organizacyjnych Związku,
 • koordynacja i nadzór nad terminowością i prawidłowością realizowanych zadań i obowiązków przez podległych pracowników,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
 • Minimum 3- letnie doświadczenie na stanowisku główny księgowy lub 6-letnie na stanowisku samodzielny księgowy lub w zakresie finansowo-księgowym.
 • Bardzo dobra znajomość Programów finansowo-księgowych, znajomość programu Firma będzie dodatkowym atutem,
 • Bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji,
 • Doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych okresowych i rocznych do oceny biegłego rewidenta,
 • Znajomość procedur związanych z obsługą umów realizowanych z Ministerstwem Sportu będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań,
 • Umiejętności analitycznego myślenia ,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,
 • Duża samodzielność w działaniu,
 • Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.

 List motywacyjny wraz z CV można przesłać klikając w przycisk aplikowania.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie okresu próbnego.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Przyjazne środowisko pracy.
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji.
 • Odpowiednie narzędzia pracy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy