Ta oferta pracy jest nieaktualna od 232 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Księgowy

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-08-31

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Krajowy Zasób Nieruchomości

  Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego (Program Mieszkanie+)

  Główny Księgowy

  Miejsce pracy: Warszawa
  Opis stanowiska:
  • Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami
  • Planowanie i realizacja budżetu Biura KZN
  • Prowadzenie rachunkowości Biura KZN
  • Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych
   i innych, będących w dyspozycji Biura KZN
  • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, płatności wobec kontrahentów oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
  • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych)
  • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Biura KZN
  • Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz
  • Sporządzanie projektu rocznego planu finansowego KZN oraz kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania finansowego KZN
  • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa KZN, dotyczących prowadzenia rachunkowości
  • Sporządzanie programów działania oraz planów pracy Biura KZN, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
  Wymagania:
  • Wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii, rachunkowości lub wyższego i ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, finansów publicznych
  • 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku pracy
  • Znajomości ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych,
   o ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  • Spełnienia wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
  • Znajomości środowiska MS Office, szczególnie programu MS Excel
  • Znajomości programów: Płatnik, Trezor i in.
  • Samodzielności i inicjatywy
  • Umiejętności organizacji pracy i zorientowania na osiąganie celów
  • Skutecznej komunikacji
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Odporność na stres
  • Samodzielności

  Wymagania dodatkowe (mile widziane):

  • Doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w administracji publicznej
  Oferujemy:
  • Stabilną pracę na cały etat w dogodnej lokalizacji
  • Możliwość rozwoju w nowej strukturze administracji publicznej
  • Wynagrodzenie ustalone na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi [Dz. U. 200 nr 26 poz. 306 z późn. zm.]

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-032) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul.Przeskok 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Krajowego Zasobu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 730 dni od momentu aplikacji.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.