Oferta pracy

Główny Księgowy

Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.

Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.

Namysłowska 8

Śródmieście

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych,

 • prowadzenie rachunkowości Spółki, w tym dokonywanie kontroli obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

 • terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań,

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności w zakresie Polityki Rachunkowości, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji oraz ich aktualizacja - w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym, z uwzględnieniem specyfiki Spółki i potrzeb w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej,

 • sporządzanie projektów planów finansowych Spółki, zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi określonymi przez Zarząd Spółki, w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym

 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, finansowej, budżetowej,

 • sporządzanie dokumentacji podatkowej Spółki, w tym w szczególności w zakresie CIT, PIT i VAT oraz dokumentacji do ZUS i PFRON,

 • wdrażanie zasad budżetowania i zarządzania finansami w Spółce, zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi określonymi przez Zarząd Spółki, w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym,

 • kontrolowanie realizacji przychodów i kosztów Spółki w aspekcie bieżącej płynności finansowej Spółki w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym,

 • sporządzanie analiz finansowych służących podejmowaniu decyzji przez Zarząd Spółki,

 • analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności realizowanych przez Spółkę w porozumieniu z Dyrektorami Pionów w zakresie zarządzania, obniżania kosztów i uzyskiwanych oszczędności na zadaniach realizowanych przez Spółkę,

 • okresowa ocena sytuacji finansowej Spółki, w obszarze rentowności, płynności oraz zadłużenia,

 • współpraca z bankami w zakresie bieżącej i kredytowej obsługi,

 • współpraca z instytucjami administracji publicznej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość),

 • udokumentowane minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym w księgowości lub finansach,

 • dobra znajomość przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów normatywnych związanych z wykonywaną pracą,

 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów finansowo-księgowych użytkowych, preferowany OPTIMA,

 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,

 • umiejętność pracy w zespole i zapewnienia prawidłowej organizacji pracy zespołu,

 • odporność na stres, terminowość, komunikatywność,

 • znajomość programów umożliwiających pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł, tj. przede wszystkim z Funduszy Europejskich oraz uczestnictwo przy realizacji dofinansowanych inwestycji, będzie dodatkowym atutem.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,

 • szkolenia zawodowe i kursy,

 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,

 • świadczenia z ZFŚS.

Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym.

Przewiń do profilu firmy

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać za pomocą przycisku aplikowania lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu w terminie do dnia 01.10.2021 r.

W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Prosimy również w aplikacji podać swoje oczekiwania finansowe ( brutto).