Główny Mechanik

Hotel Radisson BluO firmie

Hotel Radisson Blu

plac Rodła 10

Szczecin

Radisson Blu Hotel w Szczecinie,
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Główny Mechanik
Miejsce pracy: Szczecin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym, zgodnym z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w zakresie podległych systemów, instalacji i urządzeń, m. in. HVAC, c.o., wod.-kan., instalacje ppoż., mechanika ogólna, elektromechanika, urządzenia podlegające pod UDT;
 • udział w procesie budżetowania i realizacja celów zgodnych z zatwierdzonym planem
 • ustalanie harmonogramów remontów i inwestycji w zakresie podległego obszaru;
 • ofertowanie, zlecanie, koordynowanie, nadzór i odbiór prac konserwacyjnych i remontowych przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne
 • sprawdzanie wykonania prac oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • wydawanie warunków technicznych dla podłączenia nowych urządzeń na rzecz podwykonawców oraz klientów Pazim,
 • dokonywanie odbiorów technicznych prac firm obcych,
 • przygotowanie harmonogramów konserwacji systemów i urządzeń oraz określanie czynności konserwacyjnych, zgodnie z wymaganiami producentów, obowiązującymi przepisami,
 • wydawanie warunków prowadzenia inwestycji oraz inicjowanie nowych inwestycji w podległym sobie zakresie,
 • określanie i egzekwowanie przestrzegania warunków bezpiecznego wykonywania prac dla podległych sobie systemów i urządzeń, w tym dla systemów i urządzeń podległych innym stanowiskom,
 • kontrolowanie wykonania w/w prac, oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • terminowe wykonywanie badań podległych sobie systemów i urządzeń,
 • dbanie o zastosowanie do prac naprawczych, oryginalnych części zamiennych, lub
  w uzasadnionych przypadkach ich zamienników o parametrach spełniających wymagania dla danego urządzenia oraz wymagania norm i przepisów,
 • zapewnienie optymalnej działalności finansowej Działu Technicznego na powierzonym odcinku pracy,
 • zapewnienie instrukcji i ustalanie kolejności wykonywania prac naprawczych, remontowych i eksploatacyjnych w zakresie podległych sobie systemów technicznych i urządzeń;
 • wyznaczanie pracowników do wykonywania w/w prac oraz określanie warunków ich bezpiecznego wykonywania,
 • kontrolowanie sposobu prowadzenia prac oraz dokonywanie odbioru technicznego inwestycji,
 • rozliczanie prowadzonych przez siebie inwestycji, remontów i prac konserwacyjnych,
 • przedstawianie propozycji działań poprawiających stan bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa gości i użytkowników kompleksu, bezpieczeństwa pożarowego, efektywności pracy ludzi i systemów oraz działań obniżających koszty funkcjonowania firmy, itp.,
 • zarządzanie zespołem podległych pracowników, w tym ustalanie pracy dla podległych pracowników i grafika zmian dla pracowników,
 • wdrażanie innowacji i usprawnień w zarządzanym obszarze,
 • bieżące raportowanie do bezpośredniego przełożonego
 • ścisłą współpracę z innymi działami

Wymagania stawiane kandydatom:

 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe techniczne zgodne z wymaganiami stanowiska;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie podległych systemów i instalacji;
 • praktyczna wiedza z zakresu funkcjonowania infrastruktury technicznej obiektów, urządzeń, systemów i instalacji;
 • wysokie zdolności interpersonalne;
 • umiejętność zarządzania zespołem i pracy zespołowej;
 • dotrzymywanie terminów oraz finalizowanie rozpoczętych zadań;
 • komunikatywność i otwartość na nowe pomysły;
 • interdyscyplinarność;
 • zdolność do działania pod presją czasu;
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, itp.);       
 • uprawnienia Grupa 1, 2 i 3 w zakresie eksploatacji i dozoru;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziana.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w firmie o długoletniej tradycji – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie, w tym premię uznaniową, dodatek stażowy, nagrodę jubileuszową
 • możliwość rozwoju, w tym szkolenia i kursy językowe
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • obiady za symboliczną opłatę
 • atrakcyjną ofertę ubezpieczenia grupowego na życie oraz programu Multisport
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m in. dopłatę do wypoczynku, świadczenia świąteczne, pożyczki na cele mieszkaniowe),
 • zniżki na usługi w ramach działalności pracodawcy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv za pomocą przycisku aplikowania lub składanie w dziale personalnym hotelu Radisson Blu, pl. Rodła 10 w Szczecinie, w godz. 9:00-16:00.

W CV prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Radisson Blu Hotel w Szczecinie,
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Główny Mechanik

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym, zgodnym z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w zakresie podległych systemów, instalacji i urządzeń, m. in. HVAC, c.o., wod.-kan., instalacje ppoż., mechanika ogólna, elektromechanika, urządzenia podlegające pod UDT;
 • udział w procesie budżetowania i realizacja celów zgodnych z zatwierdzonym planem
 • ustalanie harmonogramów remontów i inwestycji w zakresie podległego obszaru;
 • ofertowanie, zlecanie, koordynowanie, nadzór i odbiór prac konserwacyjnych i remontowych przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne
 • sprawdzanie wykonania prac oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • wydawanie warunków technicznych dla podłączenia nowych urządzeń na rzecz podwykonawców oraz klientów Pazim,
 • dokonywanie odbiorów technicznych prac firm obcych,
 • przygotowanie harmonogramów konserwacji systemów i urządzeń oraz określanie czynności konserwacyjnych, zgodnie z wymaganiami producentów, obowiązującymi przepisami,
 • wydawanie warunków prowadzenia inwestycji oraz inicjowanie nowych inwestycji w podległym sobie zakresie,
 • określanie i egzekwowanie przestrzegania warunków bezpiecznego wykonywania prac dla podległych sobie systemów i urządzeń, w tym dla systemów i urządzeń podległych innym stanowiskom,
 • kontrolowanie wykonania w/w prac, oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • terminowe wykonywanie badań podległych sobie systemów i urządzeń,
 • dbanie o zastosowanie do prac naprawczych, oryginalnych części zamiennych, lub
  w uzasadnionych przypadkach ich zamienników o parametrach spełniających wymagania dla danego urządzenia oraz wymagania norm i przepisów,
 • zapewnienie optymalnej działalności finansowej Działu Technicznego na powierzonym odcinku pracy,
 • zapewnienie instrukcji i ustalanie kolejności wykonywania prac naprawczych, remontowych i eksploatacyjnych w zakresie podległych sobie systemów technicznych i urządzeń;
 • wyznaczanie pracowników do wykonywania w/w prac oraz określanie warunków ich bezpiecznego wykonywania,
 • kontrolowanie sposobu prowadzenia prac oraz dokonywanie odbioru technicznego inwestycji,
 • rozliczanie prowadzonych przez siebie inwestycji, remontów i prac konserwacyjnych,
 • przedstawianie propozycji działań poprawiających stan bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa gości i użytkowników kompleksu, bezpieczeństwa pożarowego, efektywności pracy ludzi i systemów oraz działań obniżających koszty funkcjonowania firmy, itp.,
 • zarządzanie zespołem podległych pracowników, w tym ustalanie pracy dla podległych pracowników i grafika zmian dla pracowników,
 • wdrażanie innowacji i usprawnień w zarządzanym obszarze,
 • bieżące raportowanie do bezpośredniego przełożonego
 • ścisłą współpracę z innymi działami

Wymagania stawiane kandydatom:

 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe techniczne zgodne z wymaganiami stanowiska;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie podległych systemów i instalacji;
 • praktyczna wiedza z zakresu funkcjonowania infrastruktury technicznej obiektów, urządzeń, systemów i instalacji;
 • wysokie zdolności interpersonalne;
 • umiejętność zarządzania zespołem i pracy zespołowej;
 • dotrzymywanie terminów oraz finalizowanie rozpoczętych zadań;
 • komunikatywność i otwartość na nowe pomysły;
 • interdyscyplinarność;
 • zdolność do działania pod presją czasu;
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, itp.);       
 • uprawnienia Grupa 1, 2 i 3 w zakresie eksploatacji i dozoru;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziana.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w firmie o długoletniej tradycji – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie, w tym premię uznaniową, dodatek stażowy, nagrodę jubileuszową
 • możliwość rozwoju, w tym szkolenia i kursy językowe
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • obiady za symboliczną opłatę
 • atrakcyjną ofertę ubezpieczenia grupowego na życie oraz programu Multisport
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m in. dopłatę do wypoczynku, świadczenia świąteczne, pożyczki na cele mieszkaniowe),
 • zniżki na usługi w ramach działalności pracodawcy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv za pomocą przycisku aplikowania lub składanie w dziale personalnym hotelu Radisson Blu, pl. Rodła 10 w Szczecinie, w godz. 9:00-16:00.

W CV prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Ogłoszenie archiwalne