Oferta pracy

Główny metrolog

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.O firmie

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

1 Maja 1

Zielonka

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:

 • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
 • dowodzenia i łączności,
 • obrony powietrznej,
 • elektroniki specjalnej.

poszukują do prężnie rozwijającego się zespołu kandydatów na stanowisko:

Główny metrolog

Zakres obowiązków:

 • utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analizowanie i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych
 • wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych
 • wykonywanie we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Pracowni
 • wykonywanie we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań)
 • przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Wymagania:

 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
 • przygotowanie naukowe zgodne z profilem Metrologa
 • doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium metrologicznym
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie
 • mile widziana praktyczna znajomość normy PN-EN ISO 17025
 • umiejętności współpracy, komunikacji, organizacji pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
 • możliwość ubezpieczenia grupowego
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
 • przyjazną atmosferę pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Proszę o umieszczenie w treści dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) następującej klauzuli:
 
„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Technolog Programista CNC prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
 
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy