Ta oferta pracy jest nieaktualna od 271 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista - Administrator Systemów Teleinformatycznych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 27.07.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Prezes NIK poszukuje kandydata na stanowisko:

  głównego specjalisty
  (administratora systemów teleinformatycznych)

  wymiar etatu: 1
  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne zadania:

  1. Administracja, utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych, w tym:
  a) nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i przestrzeganiem zasad polityki bezpieczeństwa wyizolowanych systemów teleinformatycznych;
  b) utrzymanie zgodności systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa;
  c) zapewnienie bieżącego nadzoru technicznego, monitorowanie pracy i raportowanie poprawności działania ww. systemów;
  d)  prowadzenie prac mających na celu zapewnienie ciągłości działania ww. systemów poprzez prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacyjnych oraz opracowywanie umów serwisu pogwarancyjnego dla ww. systemów;
  e) inicjowanie działań, opracowywanie koncepcji dotyczących podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i modernizacji wyizolowanych systemów teleinformatycznych w tym także opracowywanie dokumentacji i procedur w zakresie ww. systemów;
  f) przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa wyizolowanych systemów teleinformatycznych;
  g)  identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk w obszarze bezpieczeństwa ww. systemów;
  h) wsparcie merytoryczne z obsługi systemów dla użytkowników końcowych.
  1. Administracja, utrzymanie i rozwój systemów wchodzących w skład środków bezpieczeństwa fizycznego w tym:
  • systemu kontroli dostępu (KD);
  • systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);
  • systemu dozoru wizyjnego (CCTV);
  • systemu depozytorów kluczy (DK);
  a) zapewnienie bieżącego nadzoru technicznego, monitorowanie pracy i raportowanie poprawności działania, ww. systemów;
  b) prowadzenie prac mających na celu zapewnienie ciągłości działania ww. systemów poprzez prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacyjnych oraz opracowywanie umów serwisu pogwarancyjnego dla ww. systemów;
  c) inicjowanie działań, opracowywanie koncepcji dotyczących podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ww. systemów w tym także opracowywanie dokumentów, procedur
  w zakresie systemów bezpieczeństwa fizycznego;
  d) prowadzenie prac uwzględniających planowanie, przygotowanie i realizację procesu wymiany i obsługi kart dostępu dla systemu (KD) - Elektronicznych Legitymacji Pracowniczych;
  e) wsparcie merytoryczne z obsługi systemów dla użytkowników końcowych.
   

  Wymagania:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie wyższe informatyczne.
  3. Wiedza z zakresu administrowania systemami (KD, SSWiN, CCTV, DK).
  4. Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm, standardów i praktyk w obszarze bezpieczeństwa wyizolowanych systemów teleinformatycznych oraz systemów wchodzących
   w skład środków bezpieczeństwa fizycznego (ustawa, rozporządzenia, zalecenia, wytyczne),
  5. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „ściśle tajne” (w przypadku braku - istnieje obowiązek poddania się procedurze, przeprowadzenia wobec kandydata, poszerzonego postępowania sprawdzającego, zakończonego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „ściśle tajne”).
  6. Minimum 3 - letni staż pracy zawodowej.
  7. Minimum 2 - letnie doświadczenie w administracji systemami Windows Server 2008/2012
   w środowisku domenowym (Active Directory).
  8. Znajomość systemów Windows XP/7/8 oraz Linux.
  9. Doświadczenie w administrowaniu serwerami baz danych (MS SQL 2005/2008).
  10. Znajomość zagadnień dotyczących sieci TCP/IP.
  11. Doświadczenie w administracji infrastrukturą sieciową (okablowanie strukturalne, fiber optic).
  12. Znajomość systemów backupu danych.
  13. Znajomość obsługi macierzy dyskowych typu RAID.
  14. Znajomość systemów silnego uwierzytelniania.
  15. Znajomość rozwiązań firmy McAfee.
  16. Znajomość obsługi pakietu MS Office 2010.
  17. Znajomość zagadnień w zakresie zarządzania centralnym systemem zasilania awaryjnego (UPS).
  18. Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz kryptografii.
  19. Doświadczenie w opracowywaniu regulacji wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  20. Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.
  21. Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów IT.
  22. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
  23. Dobra organizacja pracy, terminowość.
  24. Wysoka kultura osobista.
  25. Dyspozycyjność.
  26. Odporność na stres.
  27. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej.
  28. Korzystanie z pełni praw publicznych.
  29. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dodatkowym atutem będzie:

  1. Posiadanie zaświadczenia o odbytym w DBTI ABW specjalistycznym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych.
  2. Ukończenie dodatkowych kursów lub szkoleń – potwierdzone certyfikatami
   lub zaświadczeniami np. ( MCP, MCSE, MCSA, CISSO).
  3. Doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań z obszaru systemów wyizolowanych oraz systemów wchodzących w skład środków bezpieczeństwa fizycznego.
  4. Znajomość zagadnień i rozwiązań technicznych, dotyczących organizacji oraz funkcjonowania systemów bezpieczeństwa fizycznego.
  5. Doświadczenie związane z przeprowadzaniem testów bezpieczeństwa systemów IT.
  6. Posiadanie aktualnego zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Curriculum vitae i list motywacyjny.
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje.
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowej.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania do dnia 25 sierpnia 2017 r.

  Ponadto informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po sprawdzeniu ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
   
  W sprawach związanych z procesem zatrudnienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 444 5458.