Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1371 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Audytu Spółek Zagranicznych Grupy PZU - ryzyka ubezpieczeniowe

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2015-02-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  Nieziemsko zdolni ludzie, piorunująco ciekawa praca. PZU to pracodawca przez dużo p: oferujemy perspektywy rozwoju, atrakcyjne profity pozapłacowe, pracę z prestiżową marką… i wiele innych p. Więcej na pzu.pl/kariera i fb.com/pzukariera.
  Główny Specjalista ds. Audytu Spółek Zagranicznych Grupy PZU - ryzyka ubezpieczeniowe
  Biuro Audytu Wewnętrznego

  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: MT/HRREK/6599


  Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

  • Opracowywanie i doskonalenie zasad oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w ubezpieczeniowych spółkach zagranicznych Grupy PZU,
  • Przygotowywanie planu audytu na dany rok kalendarzowy w ubezpieczeniowych spółkach zagranicznych Grupy PZU,
  • Realizację audytów, raportowanie wyników audytów i monitorowanie wdrożenia wydanych rekomendacji/ zaleceń w ubezpieczeniowych spółkach zagranicznych Grupy PZU,
  • Opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych pod kątem efektywności i adekwatności mechanizmów kontrolnych w ubezpieczeniowych spółkach zagranicznych Grupy PZU,
  • Przygotowywanie sprawozdań z działaności funkcji audytu wewnętrznego w ubezpieczeniowych spółkach zagranicznych Grupy PZU,
  • Realizację zadań wynikających z implementacji wymogów Solvency w ubezpieczeniowych spółkach zagranicznych Grupy PZU.

  Od wybranej osoby oczekujemy:

  • 5 – letniego doświadczenia w analizie ryzyk ubezpieczeniowych, zdobyte w obszarach audytu, kontroli, zarządzania ryzykami w firmie sektora ubezpieczeniowego lub firmie świadczącej usługi doradcze lub nadzorcze tej branży,
  • Biegłej znajomości języka angielskiego (znajomość języka rosyjskiego, litewskiego, estońskiego, łotewskiego lub ukraińskiego będzie dodatkowym atutem),
  • Znajomości ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń, krajów, w których działalność prowadzą zagraniczne spółki Grupy PZU,
  • Znajomości zasad wykonywania funkcji nadzoru właścicielskiego wobec zagranicznych spółek zależnych,
  • Umiejętności analizowania i interpretowania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, a także sprawozdań finansowych zagranicznych spółek zależnych, przede wszystkim w języku angielskim,
  • Wykształcenia wyższego (preferowane: ekonomiczne, techniczne, informatyczne czy też prawnicze,
  • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
  • Znajomości Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oraz technik i zasad prowadzenia czynności audytowych,
  • Znajomości zasad Solvency II, w szczególności w zakresie aktuariatu, modeli wewnętrznych, sprawozdawczości, ładu korporacyjnego,
  • Posiadanie jednego z następujących certyfikatów: CIA lub CGAP, CCSA, CFSA, CISA, CFE, CFA, ACCA lub biegłego rewidenta będzie dodatkowym atutem.


  W zamian oferujemy:

  • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju.
  • Atrakcyjny system wynagrodzeń.
  • Program profesjonalnych szkoleń.
  • Pakiet motywacyjny, m.in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny.
  • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach.


  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego w języku polskim wraz z numerem referencyjnym w tytule maila klikając:  Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.

  Osoby zainteresowane również udziałem w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie w CV dodatkowej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kolejnych rekrutacji przeprowadzanych przez PZU zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.