Oferta pracy

Główny Specjalista ds. audytu wewnętrznego

Trakcja S.A.

Trakcja S.A.

Aleje Jerozolimskie 100

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie i realizację planów audytów i kontroli w Spółkach zależnych oraz w Trakcja S.A.

 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów i kontroli.

 • Przedstawienie rekomendacji w zakresie działań naprawczych i korygujących po audytach.

 • Monitorowanie statusu wdrożenia rekomendacji audytowych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.

 • Doświadczenie z zakresu audytu, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem – preferowane dziesięcioletnie.

 • Certyfikat audytora wewnętrznego.

 • Kursy specjalistyczne w obszarze audytu wewnętrznego / lub zarządzania ryzykiem.

 • Znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel oraz baz danych typu Power BI w zakresie raportów i analiz.

 • Umiejętność pracy zespołowej, zdolności analityczne oraz sprawność w ocenie danych z różnych źródeł.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 • Konkurencyjne wynagrodzenie.

 • Opiekę medyczną w placówkach prywatnych.

 • Dofinansowaniu wypoczynku.

 • Dodatkowe świadczenia socjalne w ramach Kafeterii (kultura/sport).

 • Nagroda finansowa za polecenie pracownika w wysokości min. 1000 zł brutto.

 • Udział w prestiżowych projektach.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony towarowe

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • system premiowy

Trakcja S.A.

Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,

• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,

• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową

• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,

• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna

• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.

• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

https://youtu.be/8guwdKDuK7Y?list=TLGGLhhFONZuRGgyMjAzMjAyMQ

Przewiń do profilu firmy