Oferta pracy

Główny Specjalista ds. badań klinicznych – Dział Projektów Naukowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Żwirki i Wigury 63

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowania projektów badań klinicznych;

 • analiza protokołów badań klinicznych pod względem możliwości ich realizacji;

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej oraz zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

 • stała współpraca w zakresie obejmującym prowadzenie badania klinicznego z Badaczami, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Komisjami Bioetycznymi oraz przedstawicielami odnośnych władz;

 • bieżący monitoring projektów naukowych realizowanych w pod kątem wyłonienia projektów badań klinicznych;

 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących prowadzenie badań klinicznych;

 • zarządzanie obsługą administracyjną badań klinicznych;

 • koordynowanie współpracy sponsora z członkami zespołu badawczego i ośrodkiem;

 • nadzorowanie prac przy sporządzaniu dokumentacji badań klinicznych;

 • współpraca z monitorami badań klinicznych oraz uaktualnianie wiedzy badaczy na temat działania wybranych produktów badawczych;

 • nadzór nad kompletnością dokumentacji badania oraz na bieżąco egzekwowanie zobowiązania związanego z dokumentacją medyczną/badaniową;

 • uczestnictwo w wizytach otwierających, zamykających, monitoringowych oraz w audytach;

 • organizacja i archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzonym projektem badawczym;

 • współpraca z ośrodkami prowadzącymi badania kliniczne;

 • w porozumieniu z Dyrektorem zlecanie sporządzenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji projektów badań klinicznych;

 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznych baz badań klinicznych w szczególności: https://clinicaltrials.gov/;

 • nadzór i organizacja szkoleń związanych z badaniami klinicznym.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia itp.);

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w pracy Monitora lub koordynatora Badań Klinicznych;

 • znajomość procedur przeprowadzania niekomercyjnych i komercyjnych badań klinicznych;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

 • umiejętność planowania zadań, rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji;

 • komunikatywność;

 • umiejętność pracy zespołowej, również w zespołach rozproszonych;

 • dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;

 • otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej;

 • ruchomy czas pracy;

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim;

 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego;

 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci;

 • systemy premiowe;

 • trzynastą pensję.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony towarowe

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • trzynasta pensja

 • premie motywacyjne

CV prosimy składać do 18.06.2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/inne/polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce i prężny ośrodek badawczy.

Bazę badawczo-dydaktyczną WUM stanowią największe warszawskie szpitale. Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej infrastruktury, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii.

Przewiń do profilu firmy