Oferta pracy

Główny Specjalista ds. BHP i PPOŻ

Goldfinch InvestmentsO firmie

Goldfinch Investments

Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64

Zgorzelec

Główny Specjalista ds. BHP i PPOŻ

Goldfinch Investments Sp. z o.o. jest centrum usług wspólnych. Prowadzimy kompleksową obsługę procesów kadrowo – płacowych, rekrutacyjnych, sprawozdawczości i doradztwa oraz legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, bhp oraz obsługę prawną.  Obsługujemy firmy z portfela małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających na rynku paliwowym, obrotu walutami, usług hotelowo restauracyjnych, spedycji i transportu międzynarodowego, kompleksowych usług serwisowych samochodów ciężarowych oraz myjni TIR.

W związku ze zmianami organizacyjnymi naszych klientów Citronex I Sp. z o.o. i Citronex Trans Energy Sp. z o.o. poszukujemy osób na stanowisko

 

GŁÓWNEGO SPECJALISTY ds. BHP i PPOŻ
Miejsce pracy: Zgorzelec oraz miejsca prowadzenia działalności na terytorium polski zachodniej i południowej

 

 

KLUCZOWE ZADANIA NA TWOIM STANOWISKU:

Realizacja zadań służby bhp zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

 • Zarządzanie obszarem bhp i ppoż.
 • Stały nadzór nad spełnieniem wymogów w zakresie bhp i ppoż. Oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym obszarze
 • Weryfikacja i ocena warunków bezpieczeństwa i podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp zgodnie z harmonogramem
 • Inicjowanie szkoleń i działań informacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz przygotowanie dokumentacji wypadków
 • Przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Przygotowywanie okresowych raportów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Współpraca i udział w kontrolach państwowej inspekcji pracy, państwowej inspekcji sanitarnej, państwowej straży pożarnej
 • Prowadzenie, administrowanie i archiwizowanie dokumentacji bhp i p.poż

A ponadto:

 • Operacyjne prowadzenie czynności z zakresu bhp w miejscach prowadzonej działalności w ramach struktury rozproszonej
 • Efektywna współpraca wewnątrzfirmowa w ramach pełnionej funkcji
 • Raportowanie działań i wskaźników do bezpośredniego przełożonego
 • Kontrola przestrzegania przepisów PPOŻ w firmie
 • Prowadzenie i nadzór nad zawartością merytoryczną i terminowością dokumentacji PPOŻ
 • Prowadzenie i koordynowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Koordynacja okresowych przeglądów sprzętu PPOŻ
 • Uczestniczenie w kontrolach Państwowej Straży Pożarnej

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:

 • Studia kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ds. PPOŻ
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy w służbie bhp
 • Znajomość systemów zarządzania jakością
 • Umiejętność tworzenia raportów, statystyk i dokumentów związanych z bhp,
 • Umiejętności pracy w dużej rozbudowanej organizacji o rozproszonej strukturze
 • Skutecznej komunikacji i determinacji do osiągania wyznaczonych celów
 • Doświadczenia w firmach o strukturze rozproszonej - mile widziane
 • Otwartości na wprowadzanie nowoczesnych form szkoleniowych
 • Czynne prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY

 • Stabilną pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Pakiet świadczeń dodatkowych - grupowe ubezpieczenie na życie, możliwość korzystania z obiektów sportowych
 • Pracę w dynamicznym środowisku i o zróżnicowanej specyfice biznesów
 • System premiowy
 • Kariera międzynarodowa
 • Rabaty dla pracowników
 • Ścieżka kariery
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Opieka medyczna
 • Klasy patronackie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem przycisku aplikowania. 

Ogłoszenie archiwalne