Oferta pracy

Główny Specjalista ds. BHP

Majorel PolskaO firmie

Majorel Polska

Królowej Jadwigi 43

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Nadzorowanie i kontrolowanie polityki firmy w zakresie BHP oraz ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz wewnętrznymi regulacjami firmy,

 • Koordynowanie działań w zakresie BHP w firmie i prowadzenie okresowej kontroli w celu weryfikacji ich zgodności z założeniami i postępów w realizacji,

 • Zarządzanie Specjalistami ds. BHP w firmie,

 • Wdrożenie jednolitych standardów w zakresie BHP we wszystkich 7 lokalizacjach w firmie,

 • Przeprowadzanie regularnych inspekcji w miejscu pracy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i zapewnienia,

 • Organizowanie i nadzorowanie przeprowadzanych szkoleń okresowych BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

 • Reprezentowanie Firmy w trakcie kontroli organów Państwowych (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, WIOŚ),

 • Tworzenie standardów BHP, dokumentacji, procedur oraz instrukcji stanowiskowych oraz opracowywanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,

 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz raportowanie oraz monitorowanie warunków pracy (przestrzeganie przepisów i zasad.

Nasze wymagania

 • Co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku w firmie BPO/SSC lub pokrewnej branży,

 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań/raportów środowiskowych, powypadkowych,

 • Umiejętność praktycznej interpretacji wymagań prawnych w zakresie bhp i ochr. Środowiska,

 • Umiejętność przeprowadzania szkoleń w j. angielskim ( szkolenia będą przeprowadzane tylko w tym języku ),

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez wszystkich pracowników zasad i przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska na terenach realizacji prac,

 • Kształtowanie kultury BHP i ochrony środowiska w firmie,

 • Podejmowanie wszelkich działań prewencyjnych w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, ewidencyjnych oraz naprawczych wynikających z obowiązującego prawa oraz uregulowań firmy,

 • Udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego,

 • Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole oraz współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę,

 • Ciekawe i odpowiedzialne zadania,

 • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku,

 • Przestrzeń do wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,

 • Niezbędne narzędzia pracy,

 • Pakiet świadczeń dodatkowych do wyboru (opieka medyczna, pakiet sportowy),

 • Szkolenie wdrażające,

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia oraz kwalifikacji,

 • Praca w biurze, zdalna to dodatek na czas pandemii.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • owoce

 • paczki świąteczne

 • świętowanie urodzin