Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny specjalista ds. BHP

 • Stalowa Wola, podkarpackie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-02-26

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  HSW S.A. - firma z sektora produkcyjnego w obszarze wojskowości i budowania bezpieczeństwa narodowego, przełamująca bariery innowacji w przemyśle ciężkim, w związku z prężnym rozwojem poszukuje do swoich struktur osoby na stanowisko:

  GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP
  Miejsce pracy: Stalowa Wola
  Nr ref. BHP/2019

  Celem istnienia stanowiska jest kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz warunków pracy w oparciu o obowiązki pracodawcy dotyczące bhp.

   

  Zakres obowiązków:

  • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa w firmie oraz kontrola warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur.
  • Rekomendowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pracy usprawniających funkcjonowanie obszaru BHP w firmie.
  • Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego.
  • Udział w procesie oceny ryzyka, ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy.
  • Podejmowanie wszelkich działań prewencyjnych, ewidencyjnych oraz naprawczych wynikających z obowiązującego prawa oraz uregulowań wewnętrznych organizacji.
  • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa oraz reprezentowanie firmy w ramach audytów i kontroli zewnętrznych.
  • Koordynacja działań naprawczych wdrażanych w wyniku audytu BHP.
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP.
  • Ścisła współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy.
  • Przestrzeganie obowiązujących w organizacji standardów, procedur i wytycznych.
  • Raportowanie bezpośredniemu przełożonemu postępów prac oraz realizacja wszelkich zadań dodatkowych zleconych przez przełożonego we wskazanym obszarze.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Min. 5 lat doświadczenia w służbie BHP w firmie produkcyjnej, mile widziane - przemysł maszynowy, ciężki itp.
  • Znajomość procesów zachodzących w dużej organizacji o profilu produkcyjnym.
  • Znajomość procesów produkcyjnych w branży mechanicznej ( procesy powierzchniowej obróbki metali, obróbki mechanicznej, nakładania powłok malarskich, obróbki galwanicznej, procesy spawalnicze itp.) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w obszarze BHP.
  • Bardzo dobra znajomość prawa i aktualnych przepisów z zakresu BHP z uwzględnieniem wymagań dotyczących laboratoriów.
  • Umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP dla pracowników.
  • Umiejętność właściwej analizy i oceny sytuacji ( ocena ryzyka) oraz przewidywania skutków działania.
  • Dobra obsługa programów pakietu MS Office – zwłaszcza Excel.
  • Umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia.
  • Umiejętność efektywnej współpracy w zespole oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i stresem.
  • Wytrwałość i konsekwencja w działaniu, samodzielność.
  • Gotowość do rozwoju, kreatywność.

  Oferujemy:

  • Samodzielne stanowisko i możliwość rozwoju we wskazanym obszarze;
  • Pracę w firmie o bogatej tradycji i doświadczeniu w ramach umowy o pracę;
  • Pracę w przyjaznej atmosferze w różnorodnych zespołach pracowniczych.
  • Udział w ciekawych projektach i wdrożeniach,
  • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń oraz udział w konferencjach branżowych,
  • Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych na kierunkach związanych wykonywaną w Firmie pracą,
  • Niezbędne narzędzia pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych ( CV + list motywacyjny) za pomocą Aplikuj z dopiskiem w temacie wiadomości odpowiedniego nr referencyjnego BHP/2019  lub też tradycyjnie na adres:

  Dział HR 
  Huta Stalowa Wola S.A.
  ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
  37-450 Stalowa Wola, Polska
  Prosimy o dopisanie poniższych klauzul:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.
   
  „Ponadto wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do HSW S.A., również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), Huta Stalowa Wola informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z  siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.
  2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. +48 (15) 813-47-93 oraz e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w HSW S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
  4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
  6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
  7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.