Oferta pracy

Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".
Veolia Energia Łódź

Główny Specjalista ds. Budżetowania i Analiz HR

Veolia Energia ŁódźO firmie

 • Ważna jeszcze dzień
  do: 16 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Veolia Energia Łódź

Jadzi Andrzejewskiej 5

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • Uczestniczy w procesie przygotowania rocznego budżetu Spółki w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, poprzez: przygotowanie historycznych danych wsadowych, zebranie założeń budżetowych potrzebnych do sporządzenia planu

 • Kontroluje wykonanie budżetu wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, poprzez: weryfikację stopnia realizacji budżetu, analizę odchylenia od przyjętych założeń budżetowych, identyfikację przyczyn istotnych odchyleń oraz ustalenie możliwości działań korygujących

 • Wspiera działania związane z rozwojem systemu wynagrodzeń poprzez analizę rynku płac i trendów rynkowych oraz przygotowywanie rekomendacji związanych z polityką wynagradzania

 • Bierze udział w projektowaniu, walidacji i wdrażaniu systemów wynagradzania, premiowania oraz systemów motywacyjnych.

 • Uczestniczy w projektach mających na celu budowanie lub rozwój narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji zarządczych i biznesowych. Zgłasza pomysły mające na celu usprawnienie analiz kontrollingowych.

 • Sporządza analizy i raporty dotyczące zatrudnienia, kosztów pracy, systemów wynagrodzeń, systemów premiowych, nagród oraz innych narzędzi motywacyjnych, na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej, w tym: tabele zarządcze, prezentacje na Radę Dyrektorów oraz na Związki Zawodowe, analizy ad hoc.

 • Bierze udział w rozwijaniu systemu benefitów pracowniczych – monitorowanie rozwoju rynku benefitów oraz potrzeb pracowników.

 • Monitoruje stan realizacj porozumień płacowych, postanowień ZUZP i innych regulacji dotyczących wynagrodzeń pracowników Spółki.

 • Wspiera i obsługuje proces zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Nasze wymagania

 • znajomość zagadnień dotyczących budżetowania kosztów pracy, optymalizacji kosztów zatrudnienia oraz systemów wynagradzania i premiowania

 • znajomość prawa pracy oraz przepisów, które mają wpływ na wynagrodzenia i plany świadczeń (przepisy związane z ubezpieczeniami społecznymi, opodatkowaniem od osób fizycznych, mile widziana znajomość Ustawy o Związkach Zawodowych

 • zaawansowana znajomość programu Excel i otwartość na pracę w narzędziach Google

 • wysokie kompetencje analityczne oraz umiejętność wyciągania wniosków z dużej ilości danych

 • znajomość języka angielskiego poziom średniozaawansowany - B2

 • Dokładność oraz samodzielność w działaniu

 • Umiejętność pracy w zespole

To oferujemy

 • stałe zatrudnienie w stabilnej międzynarodowej firmie;

 • możliwość pracy w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych;

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez pakiet szkoleń i udział w projektach;

 • atrakcyjny pakiet benefitów pozapłacowych;

 • dodatkowe 2 dni urlopu.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • możliwość pracy zdalnej

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka szkolna

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • pikniki rodzinne

 • dodatkowy urlop

Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje