Oferta pracy

Główny Specjalista ds. Elektroenergetycznych

Polskie LNG S.A.O firmie

Polskie LNG S.A.

Ku Morzu 1

Świnoujście

POLSKIE LNG S.A.spółka odpowiedzialna za rozbudowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu strategicznej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski poszukuje osoby na stanowisko:”

Główny Specjalista ds. ElektroenergetycznychNumer ref.: Numer referencyjny: R/5/2020/PLNG

Zakres głównych obowiązków: 

 • sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji projektowej dla Programu Rozbudowy Terminalu w branży elektrycznej, na zgodność z wymaganiami Umów na projektowanie w ramach realizowanych inwestycji, obowiązującymi przepisami krajowymi i dyrektywami unijnymi oraz normami zharmonizowanymi,
 • analizowanie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych (ESD shutdown logic),
  udział w pracach w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM - Reliability Asset Management),
 • udział w przeglądach stanu projektu, szczególnie w HAZOP, HAZID, QRA,
  udział w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis), związanych z rozwiązaniami projektowymi,
 • uczestnictwo w działaniach dotyczących realizacji zamówień, dostaw i odbioru kluczowych urządzeń wyposażenia terminalu LNG, w tym m. i. uczestnictwo w fabrycznych testach odbiorczych urządzeń elektroenergetycznych w kraju i za granicą,
  kontrola realizacji harmonogramu inwestycji w powierzonym zakresie,
 • uzgadnianie wniosków i zmian projektowych,
  nadzorowanie prac i robót w zakresie inwestycji towarzyszących realizacji Programu, w tym okresowe pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wg wymagań Prawa Budowlanego ds. elektrycznych,
 • opracowywanie dokumentów analitycznych, raportów, zestawień ilościowych i jakościowych i innych dokumentów wymaganych w związku z realizowanym zakresem prac,
 • nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją działań Wykonawców w zakresie branży elektrycznej (we współpracy z zespołem inspektorów Inżyniera Kontraktu),
 • analizowanie P&ID, SLD i wszelkich innych dokumentów z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowywania urządzeń do remontu,
 • analizowanie i opiniowanie instrukcji technologicznych i remontowych w trakcie ich powstawania z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji, zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej powykonawczej, fabrycznej i eksploatacyjnej, przyjmowanych do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji i sieci,
 • udział w pracach dotyczących odbiorów, testów, rozruchu i przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji,
 • współpraca z instytucjami i urzędami w zakresie wykonywanych prac,
 • współpraca z Pionem Eksploatacji PLNG - opiniowanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, odbiory i przekazywanie do eksploatacji, współdziałanie w obszarach wspólnych.

Wymagania: 

Wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku automatyka i robotyka, informatyka, elektryczne, energetyka.

Doświadczenie i wiedza zawodowa: co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w przemyśle naftowym lub gazowym:

 • doświadczenie w konserwacji i obsłudze urządzeń branży elektroenergetycznej;
 • wiedza zawodowa z zakresu konfiguracji, rozruchu, diagnostyki, obsługi, konserwacji urządzeń elektroenergetycznych w środowisku zagrożonym wybuchem;
 • znajomość systemów sterowania i zabezpieczeń procesu technologicznego;
 • wiedza zawodowa nt. obsługi i konserwacji urządzeń lub systemów elektroenergetycznych, zgodnie z normami bezpieczeństwa pracy z obwodami elektrycznymi oraz agresywnymi mediami;
 • umiejętności obliczeń inżynierskich w zakresie systemów zasilania elektrycznego, zabezpieczeń elektroenergetycznych;
 • umiejętność oceny pracy urządzeń na podstawie wskazań przyrządów w celu określenia prawidłowości eksploatacji;
 • znajomość nowoczesnej metodologii i trendów w zarządzaniu procesami produkcji i jakością, w tym praktyczna znajomość systemów pozwoleń na prace.

Uprawnienia (kursy, szkolenia, inne kwalifikacje): 

I. Uprawnienia budowlane instalacyjne w branży elektrycznej pełne - wykonawcze

II. Uprawnienia dozorowe (D):

 • grupy 1 Urządzenia z podgrup 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
 • grupy 2 Urządzenia z podgrup 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10,
 • grupy 3 Urządzenia z podgrup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Dodatkowo:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość programów AutoCAD, Pakiet Office, ISO 9001,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe w języku.
   

Oferujemy: 

 • umowę o pracę w renomowanym przedsiębiorstwie,
 • udział w prestiżowym projekcie o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski;
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny i medyczny,
 • przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów,
 
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy