Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Główny Specjalista ds. finansowo-księgowych

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Barska 28/30

Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych (1 etat)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości
 • minimum 8 lat stażu pracy w księgowości, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku starszego specjalisty lub równoważnym poświadczonego świadectwami pracy (preferowane w państwowych jednostkach budżetowych),
 • biegła znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów,
 • znajomość rachunkowości budżetowej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych,
 • dobra znajomość programu pakietu MS Office (szczególnie: Excel i Word),
 • profesjonalizm, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
Mile widziana znajomość:
 • przepisów dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prawa zamówień publicznych,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • programu księgowego Quorum firmy QNT,
 • systemu bankowości elektronicznej NBE
 • systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 • języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.pip.gov.pl

 
 

Ogłoszenie archiwalne