Główny Specjalista ds. Finansowych

Polski Holding Nieruchomości S.A.O firmie

Polski Holding Nieruchomości S.A.

al. Jana Pawła II 12

Warszawa

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami
poszukuje osoby na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Finansowych
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz prezentacji danych wynikowych,
 • analiza i raportowanie danych finansowych Grupy Kapitałowej,
 • wsparcie dotyczące zapewnienia zgodności działalności z przepisami podatkowymi w szczególności:
  • weryfikacja danych finansowych przygotowywanych przez zewnętrzne biuro księgowe (w tym m.in. kalkulacje podatku dochodowego, podatki lokalne itd.),
  • przygotowywanie/aktualizacja dokumentacji cen transferowych,
  • bieżące monitorowanie rozliczeń wewnątrzgrupowych do zmieniających się warunków biznesowych,
  • wsparcie w ocenie konsekwencji podatkowych transakcji i reorganizacji grupowych,
  • analiza podatkowa transakcji pod kątem VAT, PCC, CIT, współpraca z doradcami podatkowymi,
  • analiza procesów i procedur podatkowych,
  • udział w pracach dot. wdrożeń i zmian w systemach informatycznych, w tym wynikających ze zmian w przepisach,
  • współpraca z działem prawnym w przygotowywaniu umów wewnątrzgrupowych.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne: podatki, rachunkowość, finanse, ekonomia),
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku, w szczególności doświadczenie zdobyte w działach podatków/księgowości, w tym przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych (warunek konieczny),
 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych oraz rachunkowych (warunek konieczny),
 • umiejętność weryfikacji kalkulacji podatkowych,
 • wysokie umiejętności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne,
 • samodzielność, dokładność i skrupulatność,
 • znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows, w szczególności Excel.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych i stabilne warunki zatrudnienia.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą, proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV)
do dnia 7 czerwca br.
za pomocą przycisku APLIKUJ.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku  z uczestnictwem w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1)do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1)Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

2)Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3)Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

4)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu: [_] przeprowadzenia procesu rekrutacji [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami
poszukuje osoby na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Finansowych
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz prezentacji danych wynikowych,
 • analiza i raportowanie danych finansowych Grupy Kapitałowej,
 • wsparcie dotyczące zapewnienia zgodności działalności z przepisami podatkowymi w szczególności:
  • weryfikacja danych finansowych przygotowywanych przez zewnętrzne biuro księgowe (w tym m.in. kalkulacje podatku dochodowego, podatki lokalne itd.),
  • przygotowywanie/aktualizacja dokumentacji cen transferowych,
  • bieżące monitorowanie rozliczeń wewnątrzgrupowych do zmieniających się warunków biznesowych,
  • wsparcie w ocenie konsekwencji podatkowych transakcji i reorganizacji grupowych,
  • analiza podatkowa transakcji pod kątem VAT, PCC, CIT, współpraca z doradcami podatkowymi,
  • analiza procesów i procedur podatkowych,
  • udział w pracach dot. wdrożeń i zmian w systemach informatycznych, w tym wynikających ze zmian w przepisach,
  • współpraca z działem prawnym w przygotowywaniu umów wewnątrzgrupowych.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne: podatki, rachunkowość, finanse, ekonomia),
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku, w szczególności doświadczenie zdobyte w działach podatków/księgowości, w tym przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych (warunek konieczny),
 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych oraz rachunkowych (warunek konieczny),
 • umiejętność weryfikacji kalkulacji podatkowych,
 • wysokie umiejętności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne,
 • samodzielność, dokładność i skrupulatność,
 • znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows, w szczególności Excel.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych i stabilne warunki zatrudnienia.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą, proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV)
do dnia 7 czerwca br.
za pomocą przycisku APLIKUJ.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku  z uczestnictwem w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1)do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1)Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

2)Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3)Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

4)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu: [_] przeprowadzenia procesu rekrutacji [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Ogłoszenie archiwalne