Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Infrastruktury

 • Stalowa Wola, podkarpackie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 26.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  HSW S.A. - firma z sektora produkcyjnego w obszarze wojskowości i budowania bezpieczeństwa narodowego, przełamująca bariery innowacji w przemyśle ciężkim, w związku z rozwojem poszukuje do swoich struktur osoby na stanowisko:

  GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY
  Miejsce pracy: Stalowa Wola
  Nr ref. FIA/2019

  Zakres obowiązków

  • Zapewnienie efektywnego funkcjonowania obszaru infrastruktury i administracji zgodnie ze strategią organizacji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa personelu oraz zasad Facility Management.
  • Realizacja założonych celów z obszaru infrastruktury i administracji zgodnie z przyjętym budżetem,
  • Utrzymanie infrastruktury w należytej sprawności,
  • Dbałość o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy,
  • Nadzorowanie obsługi administracyjnej firmy w aspekcie infrastruktury, transportu, cateringu itp.
  • Nadzorowanie i ścisła współpraca z instytucjami i organami nadzoru w zakresie poprawności dokumentacji,
  • Realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora Biura,
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy w relacjach biznesowych,
  • Kierowanie pracą Działu, delegowanie zadań w podległym zespole, motywowanie i ocena pracy.
  • Usprawnianie pracy Działu poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań.
  • Kontrola dyscypliny pracy i nadzór nad bezpiecznymi metodami pracy.
  • Przygotowywanie dokumentacji pod przejęcia / sprzedaż terenów / obiektów i dbałość o wszelkie prawidłowości i terminowość.
  • Planowanie strategii rozwoju dla danych obszarów / obiektów, kierowanie pracami zmierzającymi do zmiany typu zagospodarowania terenu ( np. podziału).
  • Przygotowywanie pod względem administracyjnym, prawnym i technicznym terenów/ obiektów.
  • Nadzór nad ubezpieczeniami mienia zakładu.
  • Aktywna współpraca z organizacjami / instytucjami zewnętrznymi.
  • Zarządzanie programami współpracy z lokalnymi władzami/ grupami środowiskowymi.
  • Negocjacje i kontrakty z klientami, firmami zewnętrznymi.
  • Organizowanie przetargów, przygotowywanie umów zbycia środków trwałych, w tym nieruchomości.

  Wymagania / Oczekiwania

  • Wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek: techniczny, administracja, prawo, ekonomia lub pokrewny).
  • Minimum 5 lat doświadczenia na analogicznym stanowisku.
  • Znajomość przepisów prawa budowlanego, procesu notarialnego.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
  • Biegła znajomość Pakietu MS Office.
  • Znajomość programów tj. Outlook, AutoCad.

  Mile widziane

  • Studia podyplomowe (preferowany kierunek: zarządzanie nieruchomościami),
  • Szkolenia, kursy z obszaru zarządzania nieruchomościami,
  • Doświadczeniem w zarządzaniu flotą samochodową,
  • Uprawnienia budowlane: elektryczne lub konstrukcyjne,
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • Znajomość modułów do obsługi zarządzania nieruchomościami i inwestycjami,
  • Doświadczenie w zarządzaniu i planowaniu w firmie produkcyjno-sprzedażowej,
  • Doświadczenie w negocjacjach i w zarządzaniu zespołem,

  Oferujemy:

  • Pracę w firmie o bogatej tradycji i doświadczeniu w ramach umowy o pracę,
  • Pracę w przyjaznej atmosferze w różnorodnych zespołach pracowniczych,
  • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń oraz udział w konferencjach branżowych,
  • Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych na kierunkach związanych z wykonywaną w Firmie pracą,
  • Niezbędne narzędzia pracy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) za pomocą Aplikuj z dopiskiem w temacie wiadomości odpowiedniego nr referencyjnego FIA/2019 lub też tradycyjnie na adres:

  Dział HR 
  Huta Stalowa Wola S.A.
  ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
  37-450 Stalowa Wola, Polska
  Prosimy o dopisanie poniższych klauzul:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.
   
  „Ponadto wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do HSW S.A., również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), Huta Stalowa Wola informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z  siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.
  2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. +48 (15) 813-47-93 oraz e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w HSW S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
  4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
  6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
  7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.