Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Główny specjalista ds. inwestycji

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieO firmie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Marymoncka 34

Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie poszukuje osoby na:

Główny specjalista ds. inwestycji
w Dziale Inwestycji i Remontów
Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania ofert upływa 30.04.2020 r.

Zakres obowiązków:

 • Zlecanie, prowadzenie i rozliczenie złożonych wielobranżowych zadań remontowych, inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji powierzonych zadań i projektów inwestycyjnych w obiektach i na terenie AWF Warszawa;
 • Przygotowanie materiałów przetargowych dla potrzeb zlecenia wykonania robót oraz dokumentacji projektowych, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów umów, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich;
 • Analiza przedmiarów, obmiarów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych w zakresie powierzonych zadań oraz faktur w zakresie formalno-merytorycznym;
 • Kontrola i przygotowanie aneksów wynikających ze zmian w zakresie umowy;
 • Weryfikacja dokumentacji urządzeń technologicznych w zakresie budowlano-instalacyjnym;
 • Wykonywanie prac administracyjno – biurowych zapewniających sprawną realizację remontów i inwestycji;
 • Przygotowanie wykazów materiałów wraz ze specyfikacją.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo lub pokrewne wykształcenie wyższe – warunek konieczny;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale inwestycji;
 • Umiejętność analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej;
 • Dobra znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie w tym trybów i postępowań administracyjnych;
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, KPA, ochrony środowiska;
 • Biegła znajomość programu NORMA PRO;
 • Umiejętność tworzenia kosztorysów;
 • Umiejętność sporządzania harmonogramów prac;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Oferujemy:

 • Stabilne i bezpieczne zatrudnienie w sektorze publicznym na umowę o pracę;
 • Szansę realizacji zawodowych ambicji;
 • Pracę według harmonogramu;
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in. „trzynastka”, wczasy pod gruszą, zapomogi, świadczenia świąteczne;
 • Możliwość uzyskania pożyczki w ramach pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej;
 • Nagrody roczne.

Dokumenty można składać na portalu pracuj.pl lub należy przesyłać na adres e-mail Pracodawcy: [email protected] z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko główny specjalista ds. inwestycji, w terminie do 30.04.2020 r.

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w zakładce:

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Złóż aplikację, za pomocą przycisku Aplikuj.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie poszukuje osoby na:

Główny specjalista ds. inwestycji
w Dziale Inwestycji i Remontów

Termin składania ofert upływa 30.04.2020 r.

Zakres obowiązków:

 • Zlecanie, prowadzenie i rozliczenie złożonych wielobranżowych zadań remontowych, inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji powierzonych zadań i projektów inwestycyjnych w obiektach i na terenie AWF Warszawa;
 • Przygotowanie materiałów przetargowych dla potrzeb zlecenia wykonania robót oraz dokumentacji projektowych, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów umów, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich;
 • Analiza przedmiarów, obmiarów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych w zakresie powierzonych zadań oraz faktur w zakresie formalno-merytorycznym;
 • Kontrola i przygotowanie aneksów wynikających ze zmian w zakresie umowy;
 • Weryfikacja dokumentacji urządzeń technologicznych w zakresie budowlano-instalacyjnym;
 • Wykonywanie prac administracyjno – biurowych zapewniających sprawną realizację remontów i inwestycji;
 • Przygotowanie wykazów materiałów wraz ze specyfikacją.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo lub pokrewne wykształcenie wyższe – warunek konieczny;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale inwestycji;
 • Umiejętność analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej;
 • Dobra znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie w tym trybów i postępowań administracyjnych;
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, KPA, ochrony środowiska;
 • Biegła znajomość programu NORMA PRO;
 • Umiejętność tworzenia kosztorysów;
 • Umiejętność sporządzania harmonogramów prac;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Oferujemy:

 • Stabilne i bezpieczne zatrudnienie w sektorze publicznym na umowę o pracę;
 • Szansę realizacji zawodowych ambicji;
 • Pracę według harmonogramu;
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in. „trzynastka”, wczasy pod gruszą, zapomogi, świadczenia świąteczne;
 • Możliwość uzyskania pożyczki w ramach pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej;
 • Nagrody roczne.

Dokumenty można składać na portalu pracuj.pl lub należy przesyłać na adres e-mail Pracodawcy: [email protected] z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko główny specjalista ds. inwestycji, w terminie do 30.04.2020 r.

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. Wzór formularza, o którym wyżej mowa, dostępny jest na stronie internetowej w zakładce:

http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Złóż aplikację, za pomocą przycisku Aplikuj.

Ogłoszenie archiwalne