Oferta pracy

Główny specjalista ds. komercjalizacji i inwestycji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i FotonikiO firmie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

aleja Lotników 32/46

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie procesów komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej;

 • Identyfikacja, ocena i analiza potencjału komercjalizacyjnego rozwiązań technologicznych;

 • Analiza rynku i konkurencji wspierająca decyzje inwestycyjne;

 • Współuczestniczenie w realizowaniu działań ukierunkowanych na wzrost przychodów z komercjalizacji opracowywanych technologii;

 • Przygotowywanie biznesplanów i modeli finansowych oraz weryfikacja ryzyk projektów inwestycyjnych;

 • Przygotowywanie dokumentów decyzyjnych i prezentacji do użytku wewnętrznego i zewnętrznego;

 • Zdobywanie wiedzy o technologiach w celu lepszego zrozumienia czynników sukcesu dla najlepszych firm technologicznych;

 • Weryfikacja oraz opracowywanie budżetów i modeli finansowych projektów badawczych i badawczo – rozwojowych finansowanych z funduszy krajowych i międzynarodowych (zgodnie z dokumentacja konkursową);

 • Sporządzanie analiz rynkowych, konkurencji i potencjału rynkowego dla rozwiązań technologicznych wspierających decyzje inwestycyjne;

 • Przygotowywanie bieżącej dokumentacji projektowej, raportów, zestawień, wycen, analiz oraz sprawozdań z realizacji prac komercjalizacyjnych;

 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie projektów B+R, firmami partnerskimi i innymi jednostkami badawczymi;

 • Codzienna współpraca i wymiana pomysłów z pracownikami pionu badawczego;

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie: finanse/ bankowość/ ekonomia/ metody ilościowe oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe;

 • Doświadczenie w pracy w funduszu inwestycyjnym PE/VC lub/ i praktyczne doświadczenie w doradztwie strategicznym, bankowości inwestycyjnej, PE/VC lub operacyjne w firmie typu start-up;

 • Dobre rozumienie modeli przychodowych i biznesowych oraz powiązanych struktur kosztowych;

 • Doświadczenie w przygotowywaniu budżetów i wniosków aplikacyjnych dla projektów finansowanych z funduszy krajowych lub zagranicznych;

 • Znajomość zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych przez NCBiR, PARP, ABM, KE;

 • Bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office (Excel, PowerPoint, Word);

 • Umiejętność przygotowywania prezentacji biznesowych;

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 • Umiejętność optymalnego planowania i organizowania własnej pracy;

 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania;

 • Znajomość mechanizmów i sposobów komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

• CV zawierające szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzające spełnianie wymagań i zdolność do wykonywania obowiązków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

Kandydatom oferujemy:

• pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,

• możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,

• zatrudnienie na umowę o pracę od zaraz,

• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie,

• pracę w przyjaznej atmosferze.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować w formie elektronicznej na adres [email protected] w tytule wpisując numer naboru N/N2/38/2021 do dnia 21.05.2021 r.

Do dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb bieżącej rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną klauzulą informacyjną

o przetwarzaniu danych osobowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki.”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.