Oferta pracy

Główny specjalista ds. komercjalizacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i FotonikiO firmie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

aleja Lotników 32/46

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Udział w przygotowywaniu projektów badawczych pod kątem analizy innowacyjności oraz atrakcyjności i dopasowania do rynku;

 • Identyfikowanie technologii, wyników badań i projektów o potencjalne komercyjnym powstających w Instytucie;

 • Przygotowywanie dokumentów decyzyjnych i prezentacji do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, w tym przygotowywanie biznesplanów i modeli finansowych;

 • Monitorowanie rozwoju przedsięwzięć o potencjale komercyjnym we współpracy z obszarem badawczym;

 • Weryfikacja oraz opracowywanie budżetów i modeli finansowych projektów badawczych i badawczo – rozwojowych finansowanych z funduszy krajowych i międzynarodowych (zgodnie z dokumentacja konkursową);

 • Sporządzanie analiz rynkowych, konkurencji i potencjału rynkowego dla rozwiązań technologicznych;

 • Przygotowywanie bieżącej dokumentacji projektowej, raportów, zestawień oraz analiz z realizacji prac komercjalizacyjnych;

 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie projektów B+R, firmami partnerskimi i innymi jednostkami badawczymi;

 • Udział w spotkaniach z biznesem;

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze: finanse/ ekonomia lub pokrewne oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe (rozwój biznesu, transfer technologii);

 • Dobre rozumienie modeli przychodowych i biznesowych oraz powiązanych struktur kosztowych;

 • Doświadczenie w przygotowywaniu budżetów i wniosków aplikacyjnych dla projektów finansowanych z funduszy krajowych lub zagranicznych;

 • Doświadczenie pracy w organizacjach pozyskujących finansowanie ze środków zewnętrznych, w tym publicznych będzie dodatkowym atutem;

 • Bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office (Excel, PowerPoint, Word);

 • Umiejętność przygotowywania prezentacji biznesowych;

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 • Umiejętność optymalnego planowania i organizowania własnej pracy;

 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania.

To oferujemy

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,

 • zatrudnienie na umowę o pracę,

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie,

 • pracę w przyjaznej atmosferze.

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy

high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC

i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych

i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

 • Miejsce składania dokumentów: Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować w formie elektronicznej wpisując numer naboru N/N2/42/2021 do dnia 26 maja 2021r.

 • Do dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb bieżącej rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z załączoną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki.”