Ta oferta pracy jest nieaktualna od 139 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Główny Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji Medycznej

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 22.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
   
  Głównego Specjalisty ds. Kontroli Dokumentacji Medycznej
  Miejsce pracy:Poznań

  Zadania:

  • Bieżąca i długofalowa (zgodnie z założonym planem) kontrola obowiązującej na terenie szpitala dokumentacji medycznej wewnętrznej - indywidualnej i zbiorczej; pod kątem obowiązujących przepisów i uregulowań wewnętrznych szpitala
  • Opracowanie i przedkładanie Naczelnemu Lekarzowi Szpitala rocznego szczegółowego planu kontroli z podziałem na kwartały
  • Opracowanie i przedkładanie Naczelnemu Lekarzowi Szpitala bieżących, półrocznych i rocznych sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych i innych wykonanych zadań
  • Kontrola realizacji wewnętrznych decyzji pokontrolnych
  • Podejmowanie innych działań mających na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej na terenie Szpitala
  • Kontrola doraźna w innych zakresach zleconych przez członków Dyrekcji Szpitala
  • Realizacja innych czynności zleconych przez Dyrekcję Szpitala, a nieobjętych powyższym zakresem

  Wymogi ogólne:

  • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe licencjackie  
  • Doświadczenie: min 2 lata pracy w szpitalu
  • Wiedza praktyczna: w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem (rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) 

  Wymogi dodatkowe:

  • Pożądane umiejętności: organizowania, przewidywania, motywowania, rozwiązywania konfliktów, współpracy, szybkiego reagowania
  • Dodatkowe atuty: kreatywność, komunikatywność, operatywność, kultura osobista, postawa etyczna
  Osoby zainteresowane, prosimy o składanie aplikacji w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia:
  • drogą mailową za pomocą przycisku Aplikuj
  • bezpośrednio u Gł. Specjalisty ds. Polityki Personalnej
   (kontakt telefoniczny pod numerem 61 869 12 11)
  W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie treści zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” 
   
  Jeśli chcą Państwo, by CV pozostało u nas na potrzeby kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
   
  „Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.”
   
  Prosimy również o zapoznanie się z treścią dołączonego do ogłoszenia obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy.