Oferta pracy

Główny specjalista ds. księgowości (GL)

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.O firmie

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o

Katowice

Główny specjalista ds. księgowości (GL) 

Wykorzystaj swój potencjał oraz:

 • Posiadane wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości
 • Doświadczenie w pracy w obszarze pełnej księgowości spółki, np. w spółce z o.o. (przynajmniej 4-letnie)
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF, ustaw podatkowych, ustawy o VAT
 • Wiedzę z zakresu środków trwałych, utraty wartości aktywów oraz odroczonego podatku dochodowego
 • Praktyczną znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i w piśmie - poziom B1-B2
 • Doświadczenie w pracy z systemem SAP (a będzie to Twoim znaczącym atutem)
 • Bardzo dobrą organizację pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność, inicjatywę, a także otwartość na zmiany

Miej realny wpływ na:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zgodny z przepisami prawa bilansowego, MSR/MSSF i zasadami przyjętymi przez obsługiwaną Spółkę, a w szczególności:
  • Sporządzanie i księgowanie kwartalnie kalkulacji podatku odroczonego
  • Sporządzanie sprawozdań NBP i GUS
  • Miesięczne raportowanie wg standardów grupy ArcelorMittal
  • Prowadzenie rejestru środków trwałych oraz księgowania w tym zakresie (w tym impairment)
  • Weryfikację, gromadzenie i analizę dokumentów pod kątem deklaracji VAT
  • Uzgadnianie, raportowanie sald i obrotów wzajemnych rozrachunków w grupie (interco reconciliation),
  • Analizę, przygotowanie i księgowanie dokumentów PK związanych z zamknięciem miesiąca (np. wycena rozrachunków, wiekowanie należności, aktualizowanie rezerw i odpisów)
  • Terminowe i poprawne zamknięcie miesiąca/kwartału/roku
  • Bieżącą analizę, weryfikację oraz uzgadnianie kont oraz zapisów księgowych
 • Realizację zadań kontroli wewnętrznej wynikających ze wskazanych procesów
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego spółki, obsługę i koordynację w zakresie prac nad badaniem bilansu
 • Projekty ciągłego doskonalenia; usprawnianie procesów i procedur

a my zapewnimy ci ciekawe środowisko pracy, a także:

 • kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • opieka medyczna
 • preferencyjne warunki korzystania z pakietu sportowego
 • kursy językowe
 • firma przyjazna rodzinie
 • szkolenia
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • system premiowy
 • owocowy dzień i tydzień zdrowia
 • pracowniczy program emerytalny
 • atrakcyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI OSOBAMI.

Ogłoszenie archiwalne